Stg. SuriNatives wil inheemse jongeren identiteit bewust maken

Quatro Banda is 19 jaar en is student van de AMTO. ‘Ik ben half Hindoestaan en half inheems. Ik ben de mede oprichter en tevens ook de ondervoorzitter van Stg. SuriNatives.’ In een gesprek met Dagblad Suriname vertelt Banda hoe het allemaal is begonnen met het oprichten van Stg. SuriNatives.

‘We waren al een tijdje bezig met het oprichten van Stg. SuriNatives en dat was allemaal begonnen in 2020, maar we zijn officieel gestart met op 24 maart 2021.’

Banda geeft aan, dat ze als inheemse jongeren in de afgelopen tijden heel veel problemen en minpunten hebben gemerkt onder de inheemse jeugd. Hierdoor hebben ze eraan gedacht om toch wel een verandering daarin te brengen, alhoewel het een enorme uitdaging is. ‘Doordat wij gemerkt hebben dat taal en cultuur enorm achteruit gaan, het gebruik van drugs onder de jongeren stijgt, zwangerschap onder de jongedames ook blijft stijgen en dat er minder geconcentreerd wordt aan hoe succes geboekt kan worden, willen wij als stichting inheemse jongeren motiveren, begeleiden en ook trainen om iets beter van zichzelf te maken en vooruit te gaan. Op zo’n manier hebben wij als inheemse jongeren eraan gedacht om een jongeren stichting op te richten en op die manier kunnen we veel meer realiseren.’

De stichting bestaat uit vijf bestuursleden en meerdere leden die ook deelnemen aan de stichting, waardoor zij de stichting versterken. Volgens Banda zijn er ook andere organisaties en stichtingen die samenwerkingen met ze willen aangaan en die samen met hen de inheemse jongeren verder willen bijstaan. Ze werken ernaar toe om een goede relatie op te bouwen met de organisaties, zodat ze gezamenlijk hun doelen kunnen realiseren voor- en binnen de inheemse gemeenschap. De stichting heeft ten doel om de inheemse jongeren te bemoedigen hun taal en cultuur hoog te houden en te blijven koesteren, maar bovenal ook identiteit bewust te maken. Verder om het ontwikkelen van competenties van de inheemse jeugd om volwaardig te kunnen participeren in de Surinaamse samenleving, zodat zij later in hun eigen kracht staan en zich waardevol voelen voor- en in hun omgeving en de maatschappij. ‘Ook moedigen wij ouder participatie aan om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de inheemse jongeren, waarbij persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing centraal staan.’

Stg.SuriNatives heeft een aantal doelen voor ogen namelijk:

Het verlenen van sociaal-maatschappelijke ondersteuning aan de inheemse jongeren. 

Talent- en (zelf) ontwikkeling. 

Ondersteuning met betrekking tot ondernemerschap onder de inheemse jongeren en financiële vraagstukken. 

Taal- en cultuurontwikkeling onder de inheemse jongeren. 

Het mondrijpen maken van de inheemse jongeren (dat ze beter gaan leren praten. Ze niet bang zullen zijn om kritiek te leveren). 

De hangjongeren problematiek oplossen. 

Ook het alcohol- en drugsgebruik onder de inheemse jongeren aanpakken en een verandering daaraan brengen.

Volgens Banda wil de stichting dit alles bereiken door in de toekomst te gaan fungeren als centraal informatiepunt voor de inheemse jongeren, waarbij diverse onderwerpen aan bod komen zoals drugs gebruik, alcoholgebruik, waarden en normen, hangjongeren, enzovoorts. De stichting wil de inheemse jongeren een plek geven in de samenleving die ze absoluut toekomt, door zich te richten op de totale breedte van de inheemse jongerendoelgroep en zo zal het stigma doorbroken moeten worden.

SK

error: Kopiëren mag niet!