President Santokhi installeert Onderraad en Implementatie Unit ter uitvoering Herstelplan

De Onderraad en Implementatie Unit zijn twee belangrijke werkarmen wanneer het gaat om de uitvoering van het Herstelplan 2020-2022. Deze twee ondersteunende instituten zijn vrijdag 2 juli door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd, aldus de voorlichtingsdienst van de regering.

Het staatshoofd benadrukte, dat de regering hiermee haar verantwoordelijkheid naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bewijst. De regering draagt de politieke verantwoordelijkheid voor de implementatie van her Herstelplan, maar legt op beleidsniveau deze verantwoordelijkheid bij de geïnstalleerde werkarmen.

Het installeren van de Onderraad, bestaande uit verschillende ministeries, en de Implementatie Unit is een van de actiepunten die is opgenomen in het Herstelplan. ‘Voor uitvoering van het Herstelplan moeten er instituten en werkarmen zijn. U zal de nodige adviezen moeten geven’, sprak het staatshoofd bij de installatie op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De uitvoering komt enerzijds in handen van deskundigen binnen de overheid c.q. van de ministeries, anderzijds zullen ook externe deskundigen worden aangetrokken om ervoor te zorgen dat alles efficiënt en effectief uitgevoerd kan worden. Deze externe deskundigen zullen samen een Monitoringsunit vormen. 

President Santokhi noemt het Herstelplan één met verregaande maatregelen, een plan dat minutieus uitgevoerd zal worden en waarvoor ook nationale draagvlak nodig is. De Monitoringsunit bestaat daarom uit vertegenwoordigers van sociaalmaatschappelijk en politieke organisaties. Het gaat om personen met een bepaald profiel die kunnen ondersteunen bij de uitvoering, maar ook sociaal-maatschappelijk en politiek draagvlak kunnen creëren.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning spreekt van professionals die de uitvoering van het Herstelplan gaan managen, monitoren en rapporteren aan de unit. President Santokhi voegde eraan toe, dat in deze fase van de uitvoering van het Herstelplan alle Surinamers en alle deskundigheid nodig zijn. Behalve dat de economie hersteld zal worden, zal er een basis gelegd worden voor groei, investeringen en werkgelegenheid. Volgens minister Achaibersing moeten uiteindelijk gezegd kunnen worden “we did it”.  

Zowel de bewindsman als het staatshoofd zei tegen de leden van de Implementatie Unit, dat het geen makkelijke taak is. De unit zal functioneren onder de Onderraad en rapporteren aan de minister van Financiën en Planning. President Santokhi is ingenomen met de personen die zitting hebben in de Implementatie Unit. ‘Het geeft voldoende vertrouwen dat de uitvoering in handen is van deskundige Surinamers die verstand hebben van projectmanagement, aansturing en internationale samenwerking.’ Hij benadrukte dat zij op gegeven moment ook zullen samenwerken met deskundigen van het IMF en andere financiële instituten zoals de Wereldbank en de Inter-American Development Bank (IDB).  ‘Kortom jullie gaan zware een verantwoordelijkheid krijgen, maar moeten goede afspraken maken.’

Net als het staatshoofd merkte vicepresident Ronnie Brunswijk op, dat de leden van goede huizen komen en deskundig genoeg zijn om het proces te begeleiden.

Minister Achaibersing maakte van de gelegenheid gebruikt om professor Maarten Schalkwijk te bedanken voor zijn bijdrage. ‘Hij heeft een voorname rol gehad in de coördinatie van het Herstelplan en het adviseren van alles wat daarmee te maken heeft’, aldus de bewindsman. Iris Sandel (directrice Planning en Ontwikkelingsfinanciering minister Financiën en Planning) heeft de leiding over de Implementatie Unit. Zij sprak haar dank uit voor het in de leden gestelde vertrouwen. Volgens de voorzitter zijn er al vóór de installatie twee vergaderingen belegd. De Implementatie Unit is hiermee hard aan de slag gegaan en alle leden hebben hun volledige ondersteuning toegezegd.

De overige leden zijn: Reshma Karghoe (vertegenwoordigster Kabinet van de President, Beleidscoördinator); Vivian Gordon (vertegenwoordigster Kabinet van de Vicepresident, waarnemend directrice); Saskia Donk (vertegenwoordigster directeur Sociale Zaken en Volkshuisvesting); dr. Daniel Lachman (directeur Planbureau); Thelma Douglas-Pinas (directrice ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen); Shelly Soetosenojo (ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, hoofd Plan Unit); Carl Lijong (ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, manager Plan Unit); Peggy Tjon Kie Sim-Balker (Centrale Bank van Suriname) en drs. Stanley Raghoebarsing (senior deskundige ministerie van Financiën en Planning).

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: