Overeenkomst ‘non-monetaire financiering’ voorwaarde voor IMF-akkoord

Het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank van Suriname hebben door middel van een overeenkomst besloten, dat er geen nieuwe en indirecte monetaitre financieringen meer zullen plaatsvinden. De overeenkomst is vrijdag 2 juli ondertekend door minister Armand Achaibersing en Centrale Bank governor Maurice Roemer.

Met de overeenkomst tussen de twee monetaire autoriteiten is een laatste belangrijke stap gezet voor de goedkeuring door het IMF (Internationaal Monetair Fonds) van een financieel ondersteuningspakket aan Suriname bij de uitvoering van het Herstelplan (HP). Het IMF financieel ondersteuningspakket behelst een bedrag van US$ 690 miljoen verspreid over 3 jaar.

Prior actions

De overeenkomst is de laatste belangrijke prior action die Suriname moest nemen op weg naar een finaal akkoord met het IMF. Aan de eis van het IMF voor het loslaten van de wisselkoers is eerder in begin juni voldaan. De goedkeuring van de begroting en het Herstelplan door het parlement zoals ook door het IMF geëist, is eind vorige week gebeurd. 

Nu aan de belangrijkste voorwaarden is voldaan ligt het thans aan het IMF om over de brug te komen. Het ligt in de verwachting dat dit deze maand nog zal plaatsvinden. Na ondertekening van de zogeheten board level agreement door het IMF zal Suriname direct de beschikking krijgen over het eerste tranche bedrag van circa US$ 57 miljoen.

Met de financiele ondersteuning door het IMF kan de regering de grote macro-economische onevenwichtigheden waarmee Suriname wordt geconfronteerd aanpakken. Daartoe dient de uitvoering van het Herstelplan.

Herstel van de houdbaarheid van de staatsbegroting, herschikking van de staatsschulden, versterking van het sociaal vangnet, een flexibele wisselkoers en versterking van het financieel en bancair systeem zijn kerncomponenten van het Herstelplan.  

Sociaal vangnet 

Voor de samenleving zullen de maatregelen die nog doorgevoerd zullen moeten  een verdere verzwaring betekenen.  Voor de regering zit voornamelijk hier de uitdaging om de verzwaring voor de samenleving draaglijk te houden. Tijdens de debatten in het parlement is de regering op dit stuk kamerbreed  met klem opgeroepen om het sociaal vangnet veel beter en gerichter op de doelgroepen te maken. 

Namens de regering heeft president Santokhi beloofd de bevolking niet in de steek te zullen laten, maar haar te zullen blijven ondersteunen met de nodige maatregelen.

Onderdeel om de staatsbegroting houdbaar te houden is het drastisch verminderen van de overheidsuitgaven. Afschaffing van subsidies is onvermijdelijk. De verhoging van stroomtarieven en de brandstofprijzen vormen de komende dagen/weken heet hangijzers voor de regering. In het kielzog volgt de aanpassing van bustarieven. 

SS 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: