Ondernemer overhandigt posters ‘Ik ben gevaccineerd, jij toch ook?’ aan ministerie van OW&C

‘Als bedrijf is het mijn eigen belang dat ik mensen bewust maak van de noodzaak van vaccinatie’, aldus ondernemer Nasser Dahoe. Hij heeft vrijdag 2 juli enkele posters overhandigd aan de onderdirectrice Ontwikkelings Dienst, Danielle Rosario, die ze in ontvangst nam namens de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zo bericht het ministerie.

‘Door de uitbraak van deze corona-pandemie hebben vele kleine bedrijven, zoals de mijne, enorm te lijden gehad. In het begin had ik een poster gemaakt met de MoHanA-regels, maar ik merkte dat het niet hielp. Steeds meer mensen raakten besmet en nog meer overleden eraan. Toen kwam de mogelijkheid tot vaccineren en ik besloot mijn bijdrage te leveren eraan door op overheidskantoren en andere plekken posters te geven met daarop de tekst Ik ben gevaccineerd, jij toch ook?’, vertelt Dahoe. 

Hij geeft aan, dat hij een goede vriend van hem is kwijtgeraakt aan deze dodelijke ziekte en dit heeft hem enorm geraakt. Dit heeft hem ook aangezet om meer te doen in de maatschappij om Covid-doden te voorkomen. ‘Elke dode is één te veel en zorgt vaak voor ontwrichting van een gezin. Er zijn nu zoveel plekken om te vaccineren. Je dient niet alleen jouw belang maar ook dat van je gezin. Mijn kind kan nog geen vaccinatie krijgen. Als ik ziek word en thuis ga, kan ik haar ernstig ziek maken.’ Volgens Dahoe zou dat alleen al een reden genoeg moeten zijn, dat je anderen – je geliefden – wilt beschermen.  Hij is ook blij, dat andere bedrijven ook wat doen om hun bijdrage te leveren om de mogelijkheid tot vaccineren te ondersteunen. 

Stimuleren om te vaccineren

‘Ook wij ervaren de klappen van Covid. We werken in ploegen. Er zijn mensen direct en indirect overleden aan deze ziekte. Het is dus niet langer een ver-van-mijn-bedshow’, stelt Rosario. Daarom waardeert zij het initiatief van Dahoe enorm. Een van de posters wordt direct opgehangen. 

‘Hij heeft dit initiatief genomen om middels deze posters mensen op te roepen, te stimuleren om zich te laten vaccineren. We zijn ons ervan bewust dat het een persoonlijke keus is van elk individu. Maar, ervan uitgaande dat toen je klein was, je zonder jouw medeweten bent gevaccineerd, omdat je anders niet naar school kon. Ik denk dat we er niet langer onderuit kunnen en dat je het ook op deze manier moet zien. Ga vaccineren, zodat we het leven weer kunnen oppakken zonder vrees voor zware ziekte en zelfs vroegtijdige dood.’

error: Kopiëren mag niet!