Diakonessenhuis stelt opnamestop in, ook voor Covid-patiënten, in aanloop naar vakbondsactie 2 juli

De Bond van Personeel van het Diakonessen Ziekenhuis (B.P.D.Z.) heeft middels een schrijven naar de directie bekendgemaakt per 2 juli in actie te zullen gaan. De acties zullen worden opgeschort als er vanuit de minister van Volksgezondheid c.q. de regering toezeggingen worden gedaan zodat voldaan kan worden aan het gestelde wensenpakket.

Op grond van de te verwachten actie heeft de directie van het Diakonessenhuis vooralsnog per woensdag 30 juni besloten: 

  • een totale opnamestop voor het Diakonessenhuis, inclusief Covid- patiënten; 
  • het zoveel als mogelijk klinische patiënten te ontslaan; 
  • op vrijdag 2 juli te evalueren of bovengenoemde maatregelen in de week van 5 juli zullen voortduren, dit op basis van de reactie van de minister van Volksgezondheid c.q. de regering.

‘De directie is zich bewust van de impact van deze maatregelen op de totale gezondheidszorg in Suriname en van individuele clienten en patienten en hoopt dat dat omstandigheden snel worden geschapen om over te kunnen gaan tot normalisatie van de dienstverlening.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: