Werknemers Organisatie Openbare Werken solidair met Algemene Bond Personeel Milieubeheer

Voorzitter Michael Sallons laat namens de Werknemers Organisatie Openbare Werken (WOOW) via een persbericht weten begrip te hebben voor de eisen van de Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM) “wanneer medewerkers van het directoraat Openbaar Groen in protest zijn voor het nakomen voor wat betreft het nakomen van de uit het protocol van afspraken getekend door de minister van Openbare Werken en de ABPM in het jaar 2015”. 

Sallons merkt het volgende op: “Het kan nimmer zo zijn dat als er een wisseling van de wacht plaatsvindt onder ministers, dat de ene minister alle afspraken gemaakt door de vorige minister en vakbonden aan zijn of haar laarzen lapt.” Volgens hem is gebleken binnen de vakbeweging, dat bij meerdere ministers en directeuren van de huidige regering afspraken gemaakt tussen bonden en ministeries of bedrijven niet willen nakomen. “De goede die weten hoe het hoort niet nabesproken”, vult hij aan.  

Bondsvoorzitter Michael Sallons zegt, dat de WOOW volledig staat achter de eisen van de Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM). 

Voor wat betreft de WOOW, zij is  uitgenodigd door de voorzitter van een voor de WOOW niet correct benoemd onderhandelingsorgaan op 9 april.  “Hoewel de WOOW haar misnoegen ter plekke heeft bekend gemaakt aan de minister ten aanzien van de bemensing van het orgaan heeft de minister nagelaten de correctie toe te voegen in de beschikking dat op 9 april is uitgegeven. In het belang van het realiseren van de punten uit haar wensenpakket zal de WOOW wel gevolg geven aan de uitnodiging, maar zal er op staan dat de beschikking herschreven wordt”, deelt Sallons mee. 

“Blijkt dat er een groot aantal punten uit de eisen van de ABPM overeenkomen met die van de WOOW uit haar wensenpakket is ingediend bij de kennismaking met minister Riad Nurmohamed op 4 augustus 2020, waarvan de WOOW tot op heden geen duidelijkheid heeft ten aanzien van het realiseren van haar punten.”

De WOOW zal er niet voor schromen haar leden op te roepen om de acties van de ABPM fysiek te ondersteunen als de minister van Openbare Werken zijn been blijft stijf houden invulling te geven aan het protocol getekend met de minister van Openbare Werken in 2015, besluit Sallons.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: