Surmac NV steunt Diakonessen Ziekenhuis in strijd tegen Covid-19

Surmac NV laat via een persbericht weten, dat het bedrijf zich genoodzaakt voelt om ook haar steentje bij te dragen aan de strijd tegen het Coronavirus, zodat het goede werk van de ziekenhuizen ook in deze crisissituatie voortgang kan vinden en heeft daarom gemeend om aan het Diakonessen Ziekenhuis, dat samen met andere protestantse kerken werd opgericht en heden ten dage EBG is gestoeld, een bijdrage te doen in de vorm van PPE (Personal protective equipment) en ander ziekenhuismateriaal.

Hanna Stella, HRM Manager, die namens CKC Machinehandel Surmac NV, dinsdag 22 juni de officiële overdracht deed van cruciale goederen, gaf aan dat Surmac vanwege haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook oog heeft voor de samenleving; ‘Evenals een mens niet kan leven zonder zijn of haar omgeving, zo kan een bedrijf niet opereren zonder omgeving. Hierdoor hebben wij als organisatie zelf ervaren hoe die toename van positieve corona-gevallen, leidt tot een crisis op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg.’

Zuster Estella Landolf, Zorg Manager van het Diakonessen Ziekenhuis, geeft aan dat in plaats van voeding en drank, zij een verlanglijst van noodzakelijke spullen had gedeeld met Surmac. Afgezien van PPE-goederen, zuurstofmaskers, rode grote medische afvalbakken, kleine afvalbakken, waren ook tablets en telefoons noodzakelijk om informatie uitwisseling tussen de diverse ‘frontliners’ om op een zo veilige manier mogelijk te continueren, zonder transmissie van de ene naar de andere afdeling door papierwerk. De goederen hebben een waarde van meer dan US$ 10.000.

Naast deze donatie aan het ziekenhuis, heeft Surmac ook een rental generator een week lang kosteloos ingezet voor een zuurstof-container van het Nederlands leger.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: