‘Statiegeld invoeren geen goed systeem voor Suriname’

Statiegeld op kleine plastic flessen

Statiegeld op kleine plastic flessen en aluminium drank blikken is in navolging van statiegeld op de 1 en 1.5 liter flessen in Nederland een zeer goede actie om zwerfafval tegen te gaan. Ook gaat men op deze wijze over op een circulair systeem voor PET-flessen. Dit is dus ook een logisch vervolg op het reeds bestaande systeem in Nederland, dat vanuit de overheid gesubsidieerd wordt. Bij de winkels wordt de ruimte gecreëerd door inname machines te plaatsen, zegt Glenn Ramdjan, secretaris van Stichting Support Recycling Suriname (Suresur).

Men heeft enkele jaren geprobeerd om door bewustwording en inzamellocaties deze kleine flessen in te zamelen, echter was het beoogde resultaat negatief. SuReSur is van mening dat het systeem van statiegeld op PET-flessen vrij smal is, daar de ander soortige plastic flessen, zoals HDPE- en PP-flessen, niet in het circulair systeem meegenomen worden, maar in Nederland naar de verbrandingsoven gaan voor energieopwekking. “Dit is jammer, daar de HDPE- en PP- flessen zeer goed te recyclen zijn”, licht Ramdjan toe. In Suriname alleen al komen 150 miljoen plastic flessen op jaarbasis op de markt en hiervan wordt tot nu toe slechts 8 procent ingezameld. 

Kleingeld

Het systeem van statiegeld is een logische actie waar er gebouwen staan en honderden mensen wonen en statiegeld een stimulans is om de flessen weer in te leveren. “In een land waar statiegeld is, zie je ook dat de bewoners van dat land het kleine bedrag waarderen”, merkt Ramdjan op. Hij vraagt zich af of in Suriname de waarde van statiegeld gewaardeerd zou worden.

“Als wij kijken naar bedrijven die statiegeld op hun flessen hadden is het een feit, dat er zeer weinig ingeleverd werd en dus de stimulans van statiegeld om flessen weer in te leveren er niet is, omdat men in Suriname geen waardering heeft voor kleingeld, behalve de bedrijven waar men kan gaan kopiëren, want daar is een 50 SRD cent een waarde voor hun bedrijf.”

SuReSur heeft naar andere oplossingsmodellen gekeken van diverse landen. “Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat statiegeld invoeren geen goed systeem zal zijn voor Suriname.” Ramdjan noemt onder meer als reden de hoge aanschafprijs van een vender machine die euro 20.000 kost terwijl er minimaal 1.500 supermarkten in Suriname zijn. “Wie moet dit financiëren?”, vraagt hij.

Ramdjan merkt ook op, dat de supermarkten geen opslagruimte hebben voor ingeleverde flessen. “Ook is niet bekend wie deze flessen moet ophalen, daar bedrijven alleen hun eigen merk zullen ophalen.”

Een andere kwestie is dat de winkel het statiegeld zal moeten voorfinancieren en belangrijk is, dat de administratie hiervan bij veel supermarkten niet voldoet. Belangrijk is ook de hoogte van het statiegeld, welk bedrag zal een stimulans zijn, want als dit bedrag te hoog is zullen bedrijven problemen krijgen met hun afzet. Ramdjan wijst op de kettingreactie naar hun bedrijfsvoering. Hij wijst ook op de afwezigheid van een ketenbenadering en integraal afvalbeheer, bovendien vallen andere verpakkingsmaterialen als glas, blik, drankenkartons, papier en karton volledig buiten de werking van de statiegeld.

“Daar wij in Suriname qua bebouwing een platteland structuur hebben is het efficiënter dat er gescheiden afval bij de huishoudens opgehaald wordt. Dit jaar zal er nog gestart worden met een pilot in twee ressorten. Belangrijk bij het gescheiden vuil ophalen bij de huishoudens is dat alle plastic flessen, plastic tassen/folie, aluminium blikken opgehaald worden en dat de materialen schoon zijn en bevorderlijk voor het recyclen en zo een goed circulair systeem wordt opgezet. Ook glas, papier en karton en ander recyclebare verpakkingen kunnen in de toekomst ook via dit systeem worden ingezameld”, aldus Ramdjan.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: