Binnenkort besluit over nieuwe bustarieven

De regering zal binnen twee weken besluiten nemen met betrekking tot de nieuwe bustarieven. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft in de afgelopen periode samen met de bushoudersorganisaties overleg gevoerd waarbij modellen zijn besproken voor nieuwe bustarieven. Aanpassing van de bustarieven is noodzakelijk vanwege de ontwikkelingen op het koersenfront en de brandstofprijzen.

Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme zei dinsdag in het parlement, dat de regering een balans zal trachten te vinden tussen de mogelijkheden van de passagiers en de realistische kosten binnen de sector. In kringen van de bushouders zijn reeds enige tijden geluiden te horen van bustarieven varierend van SRD 10 tot SRD 20.  Assembleeleden hebben tijdens de begrotingsbehandeling gewezen op de gevolgen voor passagiers van een op handen zijnde verhoging van de bustarieven.

Minister Jubitana zei, dat de regering zich terdege bewust is van de noodkreten vanuit de samenleving met betrekking tot verhoging van de bustarieven. Tijdens het overleg met de transportorganisaties blijft TCT volgens de minister daarom ook in nauw contact staan met het ministerie van Financien om binnen de marges van de mogelijkheden een oplossing te vinden voor de bustarievenproblematiek. Hij benadrukt wel, dat “wij met z’n allen keuzes zullen moeten maken om deze periode door te komen”, daarmee doelend op de herstel periode 2020-2023 van het Herstelplan (HP).

Jubitana vond het nodig aan te geven zeer content te zijn met de constructieve opstelling zijdens de bushoudersorganisaties tijdens het overleg om te komen tot nieuwe bustarieven.

Autoriteit Openbaar Vervoer

Het beleid van TCT uiteenzettend zei de bewinsman, dat hij bezig is voorbereidingen te treffen voor het instellen van een autoriteit voor het openbaar vervoer die als hoofdtaakstelling zal krijgen de sector openbaar vervoer te ordenen en te ontwikkelen. De sector openbaar vervoer kent jaren het fenomeen van objectsubsidie en het spanningsveld dat er altijd bestaat bij het bepalen van de hoogte van bustarieven. De autoriteit openbaar vervoer zal zich bezig houden met de regulering, controle en het garanderen van kwalitatief openbaar vervoer. Bij de voorbereidingen om te komen tot de autoriteit openbaar vervoer worden alle actoren in de sector nauw betrokken. 

Het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) zal gereorgainseerd worden. Dit vervoersbedrijf zal efficient  en commercieel moeten draaien. Het bedrijf zal in staat moeten zijn om zelf bussen aan te schaffen. Buschauffeurs zullen speciaal opgeleid worden. De NVB is voornamelijk bedoeld voor dat deel van de samenleving die niet in staat is de bustarieven van de partikuliere bushouders te betalen. NVB zal zich ook moeten focussen op verbetering van de dienstverlening in alle distrikten.-.

Taxichauffeurs

Met betrekking tot taxichauffeurs zegt de TCT-minister, dat zij niet in aanmerking komen voor een Covid-toelage. Deze kwestie zal evenwel bepleit worden in samenspraak met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). Jubitana wijst wel erop, dat de taxichauffeurs bij het ontvangen van een eventuele financiele ondersteuning wel gehouden zijn om belastingen af te dragen. Het taxiwezen is nog niet gereguleerd en taxichauffeurs hebben geen vergunning. De buschauffeurs zijn wel in het bezit van een chauffeurkaart, uitgegeven door het directoraat Transport. Er komt een Taxiwet die zal voorzien in de regulering van het taxi wezen.   

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: