Asabina (BEP): ‘Ons geliefd land is op verschilllende fronten in een crisis gedompeld’

Volgens Ronny Asabina (voorzitter van de BEP en Assembleelid) zijn wij financieel economisch, sociaal maatschappelijk en moreel ethisch ver gezakt. Om al deze problemen en uitdagingen aan te gaan en te overwinnen moeten de daarvoor in aanmerking komende condities in place zijn.

‘Als land en volk is het gegeven daar, dat wij aan de vooravond staan van de uitvoering van een zwaar IMF programma in een poging het grote financieel-economisch gat te dichten, de economie gezond en aantrekkelijk te maken.’

Stabiliteit als de spin in de web

Asabina zegt, dat stabiliteit van en in een regeercoalitie ongetwijfeld gezien moet worden als de spin in de web. Het is niet alleen een voorwaarde om al deze uitdagingen aan te gaan en te overwinnen, maar ook het gevolg hiervan. Inherent aan een stabiele regering zijn goed en integer bestuur. Dat betekent ook open en eerlijke communicatie, the right man on the right place, dus geen friends en family aangelegenheid die doorslaggevend is in deze regering, maar ook aandacht hebben en dus inzien dat geschiktheid van de uitvoeringscapaciteit van eminent belang is.

‘Stabiliteit is dat het gevoel en de perceptie bij het volk moet zijn dat er sprake is van eenheid van bestuur en leiding. Helaas wijst de praktijk van alle dag uit dat men zulks constant met de mond beleid. Velen houden hun hart vast voor het uitzitten van de volledige termijn door deze regering. Te veel ontwikkelingen die laten zien en voelen dat er geen sprake is van een gezonde balans tussen macht en invloed in de regeercoalitie. Een voorbeeld zijn de meerdere communicatiediensten.’

Wat zijn de doelen van het beleid?

Hij geeft aan, dat het daarom belangrijk is om vooraf goed na te denken wat je wilt bereiken, hoe je dat wilt doen, maar ook om te leren van de afgelopen regeringsperiodes. ‘Belangrijk is dat bewindslieden moeten aangeven wat de doelen van hun beleid zijn, welke instrumenten ze inzetten om dat doel te bereiken, welk financieel belang daarmee is gemoeid. Als je dit niet doet, kan je achteraf niet beoordelen of het beleid werkt en of gemeenschapsgeld doelmatig en doeltreffend is besteed.’

Immers maakt inzicht in de werking van het beleid goede publieke verantwoording mogelijk. Draagt daarmee bij aan het draagvlak voor het beleid en vergroot het vermogen tot aanpassing aan de veranderde maatschappelijke omstandigheden.

‘Kortom, je moet instaat zijn snel te komen met de oplossing die bij een probleem past. Het is dan ook opvallend en merkwaardig dat meerdere bewindslieden niet goed uit de verf komen, steken laten vallen en of blunders maken, een gegeven of ontwikkeling die ook invloed heeft op de stabiliteit van de regering. Nee, voor een deel is de uitstraling niet één om naar huis te schrijven.’

Het voorgaande heeft gevolgen voor het beleid en het gewenste effect daarvan. Daarom moeten het parlement en de samenleving opbouwende kritiek blijven leveren zodat de regering deugdelijk en gezond beleid maakt. Wat deze verantwoordelijkheid, recht en plicht betreft, moet men geenzins moe worden, ook al valt het niet in goede aarde bij regeringsgezinden.

Gebrek aan kader

Hij constateert, en misschien velen met hem, dat er een enorm gebrek is aan geschikt kader voor onder andere projektmanagement. Asabina maakt zich hierover zorgen, want een zwaar programma van het IMF moet goed gemanaged, gemonitoord, uitgevoerd en geevalueerd worden. Tussen al deze schakels moet geen sprake zijn van ongezonde verhouding en kloof, omdat dit ook gevolgen heeft voor een regering, aldus Ronny Asabina .

VP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: