Ministerie van EZ waarschuwt voor illegaal vloeibaar rattengif

Tijdens controlewerkzaamheden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is gebleken, dat er vloeibaar rattengif ten verkoop wordt aangeboden.

Dit product is zeer gevaarlijk voor mens, dier en milieu en het etiket voldoet niet aan de wettelijk vastgestelde eisen. Er is namelijk een actieve stof fluoroacetate, die niet vermeld staat op het etiket, zo meldt het ministerie dinsdag 22 juni.

Het Ministerie van EZ benadrukt, dat dit product illegaal is ingevoerd en wijst erop, dat de winkeliers, die zich schuldig maken aan de verkoop hiervan, meteen hiermee moeten stoppen. Indien dit product toch op de schappen wordt aangetroffen, zal EZ genoodzaakt zijn om sancties op te leggen.

Aan de gemeenschap, handelaren en winkeliers wordt een dringend beroep gedaan om, indien u in het bezit bent van dit product, contact te maken met het ministerie via het contactnummer +597 853 0915. Er kan ook gemaild worden naar [email protected]. De inleveringstermijn is gesteld op twee weken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: