Vakbeweging: In eenheid de belangen van de wrokomons aanpakken

Op 15 juni 2021 heeft er met de Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravaksur als trekker in de Congreshal een belangrijke vergadering plaatsgevonden. De vakcentrales, federaties en enkele belangrijke bonden hebben het besluit genomen om in eenheid zich te gaan inzetten ter verdediging en verbetering van de belangen van de wrokomans in onsland. De vakorganisaties zijn afkomstig uit zowel de publieke sector als uit de particuliere sector. De volgende vakorganisaties hebben de vergadering bijgewoond: CLO, AVVS De Moederbond, C-47, CLO Collectief, PWO, FAL, OSAV, BVL/ALS, COL, FOLS, Bond de Belastingen, WOOW, ABT, TAPU/WFU-Universiteit en WAI. De dagvoorzitter van de vergadering was het lid van Het Presidium van Ravaksur, Armand Zunder. Er is sprake geweest van een constructieve en effectieve vergadering die van 17.00-20.30 heeft geduurd. 

De vakbondsleiders waren het unianiem over eens dat de economie van Suriname in een diepe crisis zit waabij de instabieleen te hoge wisselkoers, de te hoge inflatie en de agressieve belastingsschijven een zware wissel trekken op het welzijn en de welvaart van de werkers.  Zij verwelkomen de recente steunmaatregelen van de regering, die als kookrachtversterking voor de werkers bij de overheid en bepaalde burgers zijn aangegeven. Richtlijnen van de regering terzake het koopkrachtverlies van werkers en gepensioneerden in de particuliere sector hebben zij vooralsnog gemist. Slechts aan de werkers in de particulierew zorgsector schijnt de regering in dit stadium te hebben gedacht. De vakbondsleiders hebben echter ook gewezen op de lastenverzwarende maatregelen die tegelijkertijd door de regering zijn afgekondigd en die het algemeen prijsniveau direct, maar vooral indirect naar boven zullen stuwen. Hierdoor zullen de koopkracht versterkende maatregelen waarschijnlijk uiteindelijk in geen effect sorteren.

De vakbondsleiders hebben het standpunt ingenomen dat zij zich zullen concentreren op hun eigen pakket van flankerende maaregelen die zowel op de werkers van de publieke sector, parastatelen en de particuliere sector betrekking zullen hebben over ongeveer tien dagen aan de regering willen presenteren.

In de meeting is er ook tijd ingeruimd om van gedachten te wisselen over de ernstige en zorgelijke situatie in de sector gezondheidszorg. Speciaal voor deze sector zullen de vakbondsleiders de regering ook verbeterpunten aanbieden. Hetzelfde geldt voor het belastingsysteem  en de belastinginning bij de breedste schouders. Ook hieromtrent zullen er verbeterpunten worden aangedragen teneinde de last van de financieel-economische crisis niet voornamelijk op de werkende klasse te laten drukken.

De vakbondsleiders zijn er in eenheid van overtuigt dat de huidige financieel-economische crisis het beste kan worden aangepakt door een weg uit te stippelen naar een nationale sociale dialoog tussen de sociale partners: vakbeweging, regering en bedrijfsleven. Ook deze ‘road map’ zal aan de regering worden gepresenteerd.

De eerstvolgende vergadering van de gezamenlijke vakbeweging wordt al op vrijdag aanstaande gehouden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: