Van de duisternis naar het Licht

In het jaar 2015 werd door de Verenigde Naties de datum van 21 juni uitgeroepen tot Internationale Yoga Dag. Sedertdien vinden ieder jaar wereldwijd op die dag diverse yoga-gerelateerde evenementen plaats. Dit jaar is het thema  ‘Yoga for well-being’. Yoga kan gezien worden als een levenswijze die leert de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen, om daarmee de vereniging met God te bereiken.

In het artikel van 2019: “ YOGA : Een balans tussen lichaam, geest en ziel” was aangegeven dat yogabeoefening voornamelijk als doel heeft, met behulp van wilskracht en spirituele ontwikkeling, beheersing en controle op de menselijke ondeugden te verkrijgen teneinde de mind (geest) naar een hogere bewustzijnsstaat te verheffen. Verder werden de oorspronkelijke vormen van yoga aangegeven namelijk: Bhakti yoga (het pad van devotie), Jnana yoga (het pad van kennis) , Raja/Ashtanga yoga (beheersing van de mind) en Karma yoga (het pad van onbaatzuchtig handelen). De essentie van al deze oorspronkelijke vormen van yoga in de ruimste zin des woords is eigenlijk om het ego-bewustzijn van de mens te zuiveren tot een goddelijk bewustzijn oftewel van een tijdelijk materieel bewustzijn naar een eeuwig spiritueel bewustzijn.

Volgens de oude Vedische leringen zijn we allemaal, in onze oorspronkelijke vorm, individuele zielen omhuld door een aantal lagen namelijk een fysiek lichaam, een mind,  een intelligentie en een vals ego. Onder al deze verschillende lagen, gerangschikt van een lagere naar een hogere fijnstoffelijkheid, ligt de ziel van ieder levend wezen verhult. Het transcendentaal licht dat elke ziel uitstraalt kan als het bewustzijn worden beschouwd. De ziel bestaat echter uit geen enkel stoffelijk element en is eeuwig, vol kennis en gelukzaligheid. Net als hoe de zon en het zonlicht soms onzichtbaar lijken te zijn vanwege de vele wolken, is zo ook de ziel bedekt door ontwetendheid (duisternis). De drie grootste vijanden die de ziel in de duisternis houden zijn onbeheerste lust, hebzucht en woede. Deze gevaarlijke vijanden schuilen subtiel in de mind (geest) van ieder mens en kunnen met wilskracht, geloof, liefde, devotie en zuivere kennis beheerst en overwonnen worden.

Yoga in zijn zuiverste vorm geeft de mensheid verschillende instrumenten om te navigeren naar het eeuwige Licht en geluk, waar elk levend wezen naar hunkert in welke vorm dan ook. Het Absolute Wezen (God) kan niet gezien en ervaren worden, zolang de mind (geest) niet gezuiverd wordt van de besmetting van het illusoire verlangen naar de materiële wereld met al haar verleidelijke vormen. Wanneer de mens de geestelijke waarden en normen oprecht bestudeert en deze daadwerkelijk praktiseert in het leven, zal dit langzaamaan leiden tot zuivering van de mind (geest). En wanneer de mind (geest) gezuiverd en beheerst wordt, zullen ook alle zintuigen langzamerhand onder controle komen. En wanneer alle zintuigen onder controle zijn en het hart volledig gezuiverd is geraakt, realiseert het levend wezen zijn oorspronkelijke vorm als ziel bestaande uit eeuwigheid, kennis en gelukzaligheid. De ziel is dan voor eeuwig bevrijd van het materiële bewustzijn en hoeft na de dood geen geboorte meer te nemen in geen enkele materiële bestaansvorm. Dit is uiteindelijk het ware doel van Yoga, om van de tijdelijke duisternis terug te keren naar het eeuwige Licht, waar we allemaal vandaan komen.

Ik wens tot slot alvast de gehele Surinaamse samenleving in deze moeilijke periode van de pandemie, waardoor de hele wereld heen moet gaan, toch een gezegende en vreugdevolle internationale yoga dag toe. Laten we met zijn allen in het teken van Liefde een steentje bijdragen aan een betere wereld.

Reguillo Hira

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: