Meer technisch engagement verwacht van de Surinaamse Bankiersvereniging

Jaarverslag bankiers lijkt meer op een brochure van een reisbureau

Het Jaarverslag van de Surinaamse Bankiersvereniging is uit en er had veel meer informatie over de Surinaamse economie in kunnen staan. De banken hebben het ook zwaar te verduren door een crisis waarvoor de aanzet is gegeven door een daling enkele jaren terug van grondstoffenprijzen, maar die verergerd is door het financieel beleid van de vorige regering.

De grondstoffenprijzen waren op zich nog geen grond op zich van de crisis die zich nog voltrekt in Suriname, maar het uitgavenbeleid van de regering Bouterse-II die de schokdempers onder de economie sloopte om ze voor een appel en een ei te verkopen, dus door junkiegedrag. Van het desastreus economisch beleid zijn de bankiers en ook hun grote klanten, het bedrijfsleven, een groet slachtoffer van geworden. En behoort dus van de vereniging wel te worden verwacht dat ze een tegengewicht bieden tegen het beleid dat zeker 5 jaren ongestoord is aangehouden door de vorige regering.

Het Jaarverslag bevat niet wat allemaal juist erin had moeten staan, want over die zaken wordt met geen woord gerept. Economen bijvoorbeeld geven aan, dat er geen enkel voer in het jaarverslag is voor de economisch geschoolden die weten wat interessant is om over de bancaire, financiële en monetaire wereld is te weten. Het is geen technisch verhaal met cijfers, analyses en prognoses, het is een verhaal voor onnozelen. Economen vinden dat het meer lijkt op een brochure van een reisbureau, niet het economisch en zakelijk verhaal van bankiers.

Wat missen we namelijk in het verslag van de bankiers? Ten eerste zouden we erin een financiële verantwoording van de gezamenlijke banken in moeten lezen met exacte cijfers en percentages. Het gaat dan om zaken als winsten, verliezen, uitstaande leningen. Ook hadden we erin moeten lezen de groei (of juist afname) van de assets van de banken. Interessant zou het ook zijn om er een analyse in te vinden van de toename of de afname van verleende kredieten en een analyse van de (mogelijke) oorzaken van deze ontwikkelingen. Ook over het rentebeleid had er wat in dit verslag moeten staan, kortom de financiële positie van de particuliere banken in Suriname, wat hun toekomstverwachtingen zijn voor de komende periode en waarom die toekomstverwachting er zo uitziet.

Ook missen we in het verslag uitgewerkt de exacte effecten van het leenbeleid van de overheid op de Surinaamse economie. In dat kader had er zeker in moeten staan een overzicht van de gezamenlijk verstrekte leningen van de banken aan de overheid en de invloed van deze leningen op de solvabiliteitspositie en de stabiliteit van de banken in het algemeen.

Wij vinden dat er gezwegen wordt over het zeer ingrijpende misbruik van de kasreserveregelingen door de overheid in 2020. Daar is de kers op de taart gezet van het wantrouwen dat de banken en de klanten hebben gehad tegenover de vorige regering. Het gaat dan om de valuta- en SRD-spaartegoeden van de cliënten, de effecten van het grijpen naar de kasreserveregeling en niet te vergeten de huidige stand van zaken. Wat is er allemaal al gerepareerd en welke veiligheidskleppen zijn er institutioneel ingebouwd om zulke vergrijpen tegen te gaan? Het in stand brengen van zulke beschermingsmechanismen moet wel verwacht worden van de banken en dat ze daarover verantwoording afleggen.

Er is in het gehele jaar 2020 door de cliënten van de banken geklaagd dat ze niet meer terug kunnen beschikken over de gelden die ze letterlijk naar de bank hebben gebracht en aan de kassa’s in handen hebben gelegd van de kassiers van de verschillende banken. Burgers hebben een deel van hun spaartegoeden willen beschermen tegen inflatie door in dollars of euro’s te sparen. Wat zijn de vooruitzichten over het kunnen beschikken van deze middelen op dezelfde wijze als men het naar de bank bracht? 

We hebben nagenoeg het hele jaar 2020 de effecten gevoeld van corona op de economie door de lockdowns en de sluiting van bedrijven en sectoren. Zelfs het luchtruim was voor een groot deel van het jaar gesloten voor personenverkeer. De regering heeft minder belasting kunnen ophalen en juist werd van de regering gevraagd om haar kleine beurs open te trekken.

We missen in het verslag een vermelding van de invloed van de coronacrisis op de verleende kredieten aan personen of bedrijven en hoe met de nieuwe ontwikkelingen zal worden omgegaan. Belangrijk en vast onderdeel van zulke verslagen moet ook zijn de rentepolitiek van de banken binnen de conjunctuur van het verslagjaar  en welke doelen daarmee beoogd c.q. bereikt zijn en wat het doel is voor de komende periode. De banken zijn onderdeel van de koersontwikkeling in Suriname.

In het jaar 2020 heeft de regering maatregelen willen doorvoeren om met medewerking van de banken het ‘koersgebeuren’ in Suriname aan banden te leggen. De bankiers waren niet gediend van de maatregelen, maar het doel van de maatregelen werd wel onderkend als te zijn legitiem. Ook daarover is in het verslag weinig te merken.

Klik op onderstaande link om het Jaarverslag 2019-2021 van de Surinaamse Bankiersvereniging te kunnen lezen:

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: