Deplorabele staat van wegen te Alkmaar

Zoals bekend is Suriname al enige tijd in de greep van heftige onweersbuien en ondergelopen gebieden. Echter, wat ik dezer dagen, tijdens een persoonlijke oriëntatie in het voormalige suikerdistrict Commewijne in het algemeen en aan de Pt. Tilakdharieweg te Alkmaar in het bijzonder, heb mogen aanschouwen, gaat me echt te ver; dit heeft mij genoopt om het navolgende nadrukkelijk kenbaar te maken.

Als geboren en getogen Commewijner, weet ik, vanaf mijn jeugdjaren, niet anders dan dat de thans geheten Pt. Tilakdharieweg, die ongeveer 8.4 km lang is en een belangrijke verbindingsweg vormt, sinds de jaren zestig, wat betreft deugdelijk onderhoud niet de nodige aandacht van opeenvolgende regeringen heeft gekregen.

Ook de (voormalige) volksvertegenwoordigers van Commewijne, waarvan enkele woonachtig zijn geweest / zijn in het district, hebben steeds nagelaten om noemenswaardige verbeteringen te (doen) realiseren aan de erbarmelijke staat, waarin meerdere wegen en vooral de Pt. Tilakdharieweg verkeren. Vermeldenswaard is dat de weg na de staatsgreep van 1980 wel een keertje is betegeld, maar dat er daarna weinig tot niets is gedaan aan deugdelijk onderhoud en grondige rehabilitatie daarvan.

Eén van de parlementariërs, die enkele keren in Commewijne, zijnde zijn geboortedistrict, werd gekozen, staat erom bekend dat hij slechts heeft weten te bewerkstelligen dat de naam van wijlen zijn vader te Alkmaar is vereeuwigd, door de Pt. Tilakdharieweg. De slechte onderhoudsstaat van de weg blijkt helaas in schril contrast te staan met de bedoeling van deze naamgeving. Zelfs aan de aanmeersteigers van bepaalde plantages en de waterkerende dam aan beide oevers is nagelaten noodzakelijke verbeteringen te realiseren; levensgevaarlijke situaties zijn hierbij zeker niet ondenkbaar.

Voor zover bekend, heeft tot dusver alleen wijlen de heer Sheilendra Girjasing, als enig DNA-lid, hart voor het district Commewijne gehad.  Wat hij voor dit district heeft betekend, zal zeker niet makkelijk zijn te evenaren. De heer Girjasing had zeker als voorbeeld kunnen staan voor de gewezen Statenleden /Parlementariërs /Assembleeleden: Tojeb Ahmadali, Humphrey Nurmohamed, F.R. Karsowidjojo, Chan Tilakdharie, Cornelis Arjosemito, Hubert Asmoredjo, Creebsburg, Soerdj Baldew, Ingrid Karta-Bink en consorten; ook de huidige volksvertegenwoordigers mogen best jaloers en trots zijn op hun ex-collega.

Het is alom bekend dat het district Commewijne heel vruchtbaar is en dat landbouw en visserij nog steeds een bron van inkomsten zijn, tevens hoofdmiddel van bestaan vormt voor veel Commewijners. Echter door het ontbreken van goede infrastructuur en als gevolg van slecht onderhoud, lopen veel bewoners helaas hun structurele inkomsten mis.

Het district Commewijne is, mede door komst van de Wijdenboschbrug een trekpleister geworden voor toeristen en vooral ook voor dagjesbezoekers.  De rechteroever telt een aantal aantrekkelijke plantages, die zijn omgetoverd tot leuke recreatieoorden.

Een goede infrastructuur en vooral adequate wegverbinding is derhalve zeer gewenst en zal zonder meer bijdragen aan een beter leefbaar klimaat en welvaart van het district Commewijne; uiteraard ook aan het welzijn van de bevolking.

Onverminderd de ernst van de huidige situatie, elders in het land, lijkt het mij redelijkerwijs een dringend vereiste, dat met de hoogste spoed wordt gewerkt aan het wegwerken van de erbarmelijke situatie, waarin de Pt. Tilakdharieweg zich bevindt.

Het is zeer dringend vereist, dat met de hoogste prioriteit wordt gewerkt aan reconditionering van de weg, waardoor het weer aan alle eisen van verkeersveiligheid gaat voldoen. De erbarmelijke situatie van de wegen te Alkmaar, mogen absoluut geen mensenlevens meer gaan kosten, zoals dit al meerdere keren helaas heeft plaats gevonden.  Let op: terwijl het gras groeit, sterft het paard.

Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: