Groente exporteurs verrast en gebelgd over stopzetting export paar groentesoorten

De groente exporteurs zijn er gebelgd over, dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, besloten heeft de export naar Europa van vier groentesoorten, te weten boulanger, antroewa, peper en bitawiri, per 15 juni voor drie maanden stop te zetten.

LVV-minister Pramand Sewdien heeft afgelopen dinsdag dit besluit op een persconferentie bekend gemaakt. Volgens de minister is het besluit genomen als voorzorg ter voorkoming dat Suriname door de EU, Europese Unie, op de zwarte lijst wordt geplaatst. Groentezendingen uit Suriname zijn recentelijk meerdere malen afgekeurd, omdat schadelijke organismen zijn ontdekt, zoals witte vlieg, trips en boulanger stengelboorders. LVV heeft deze problematiek vorige week donderdag met de exporteurs besproken en de voorgenomen maatregelen van exportstop medegedeeld.

De exporteurs zouden binnen een week hun inzichten geven over de te nemen maatregelen. “Echter zijn wij afgelopen dinsdag verrast geworden met de mededeling van LVV over de stopzetting van de export van de vier groentesoorten”, aldus Swami Girdarie van de Vereniging van Exporteurs Agrarische Producten Suriname (VEAPS) desgevraagd tegenover Dagblad Suriname. 

Zonder de inbreng van de VEAPS af te wachten heeft LVV volgens Girdarie deze abrupte en verregaande maatregelen genomen. De VEAPS is hiermee niet alleen verrast geworden, maar is zeer verbolgen over de werkwijze van LVV. Girdarie zegt de beweegredenen van LVV te begrijpen, doch kan absoluut niet meegaan met de abrupte wijze waarop de maatregelen zijn doorgevoerd.

De VEAPS had graag gezien,  dat zij ook kennis kon nemen van de inhoud van de notificaties van de EU en op basis waarvan zij concrete voorstellen kon doen met betrekking tot de maatregelen.

“Misschien zouden we antroewa of peper gewoon door kunnen exporteren, terwijl wij samen met LVV en de andere stakeholders concreet werken aan het traject om de noodzakelijke verbeteringen in de situatie hier te bewerkstelligen”, aldus Girdarie. Hij zegt dat de VEAPS  in LVV een medestander ziet, en dat daarover geen misverstanden over moet bestaan. “Als stakeholder ondersteunen wij het ministerie zondermeer in haar beleid en inspanningen om de Nationale Plant en Protection Organisation (NPPO) qua capaciteit op een hoger niveau te brengen, omdat dit zowel de telers als de exporteurs ten goede komt. De VEAPS ziet graag dat een eerder uitgezet werktraject om uiteindelijk de kwaliteitseisen voor export te bereiken concreet wordt uitgevoerd conform een duidelijke tijdslijn en met duidelijke verantwoordelijkheden van alle stakeholder: het ministerie, de exporteurs en de telers.” 

Girdarie brengt in herinnering, dat in 2019 door dezelfde problemen met kwaliteitseisen de export van sopropo is stopgezet. Door deskundigen en consultants werd toen een werktraject uitgezet voor Suriname om te kunnen voldoen aan de strenge Europese kwaliteitseisen. De exporteurs hebben naar aanleiding van die situatie toen flinke investeringen gedaan in hun bedrijfsvoering.

Volgens de VEAPS-secretaris heeft het er veel weg van dat men onvoldoende rekening houdt met de bedrijfsvoering van de exporteurs. Door stopzetting van de exporten van sopropo en bepaalde fruitsoorten hebben de exporteurs hun exportvolume reeds met 30 procent zien dalen. Met de exportstop nu van antroewa, sopropo, boulanger en peper zal het exportvolume zeker verder naar 50 procent dalen. De consequenties voor de exporteurs zijn niet te verwaarlozen. Terwijl de inkomsten gedaald zijn en verder dalen, blijven de productiekosten alsmaar stijgen, lopen de personeelskosten door en de leningen bij de bank dienen tijdig afgelost te worden.

De VEAPS heeft eerder bij de LVV-minister aangedrongen op interventie naar de banken toe opdat tijdelijk enige verlichting kan komen voor de exporteurs. Ook enige vorm van compensatie voor geleden verliezen als gevolg van de exportstop zou soelaas bieden voor de exporteurs. Het verlies van de moeizaam opgebouwde afzetmarkt in Europa is zeer reëel. “Eenmaal de afzetmarkt te hebben verloren kost het weer jaren om die weer op te bouwen”, aldus Swami Girdarie.    

SS     

error: Kopiëren mag niet!