OW gaat investeerders aantrekken voor duurzame infrastructuur projecten

Verbrandingsovens gaan in de verkoop…..

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken is van plan investeerders aan te trekken die duurzame infrastructurele projecten integraal willen uitvoeren voor de stimulering van onder andere de woon- en leefomgeving, productie en transport in Suriname. Dit meldt het ministerie dinsdagmiddag 8 juni.

Om dit plan goed tot uitvoering te kunnen brengen zal het ministerie zowel nationale als internationale investeerders in de gelegenheid stellen invulling te geven aan dit initiatief. Enkele projecten die prioriteit genieten zijn onder meer de verkeersproblematiek die binnen afzienbare tijd moet worden opgelost. Huurbedragen die de overheid tot nu toe betaalt voor bepaalde gebouwen zijn extreem hoog, daarom zullen enkele huurcontracten worden beëindigd. Met deze financiële middelen kunnen eigen staatsgebouwen worden opgezet. De verbrandingsovens van de vorige regering zullen in het openbaar te koop worden aangeboden. 

Het parkeerprobleem heeft eveneens dringende aanpak nodig. Er moet worden overgegaan tot moderne parkeerplaatsen. De Surinaamse markten die aan modernisering toe zijn, kwamen eveneens aan de orde tijdens deze bijzondere uiteenzetting van minister Nurmohamed.

De bewindsman stelt, dat de meeste kanalen landelijk al zijn opgeschoond. Dit heeft miljoenen Surinaamse dollars gekost, vandaar dat nu wordt uitgekeken naar aannemers die op een goedkope manier de kanalen kunnen blijven onderhouden. Geleidelijk aan dienen verkavelingsprojecten in het zuiden zich te gaan ontwikkelen, aangezien verkavelen in het noorden niet meer zal worden toegestaan. 

De wetgeving rond het bouwen van appartementen moet ook worden aangepast, zo kunnen grote investeerders worden aangetrokken om op grote schaal huizen en appartementen te bouwen voor burgers in Suriname. In dit plan zijn nieuwe wegen, kanalen en bruggen mede opgenomen. 

De Dienst Vuilophaal en Verwerking wordt gemoderniseerd, nieuwe wegverhardingsmaterialen zullen worden geïntroduceerd en ontwateringsinvesteringen moeten versneld worden uitgevoerd. 

Voor veel van de bovengenoemde projecten zijn er reeds Terms of References (TOR) gemaakt. Voor kleine en grote projecten zal een Letter of Intent (LOI) worden gelanceerd om lokale en internationale investeerders in Public Private Partnership (PPP) verband aan te trekken. Kortom, bedrijven zullen nu meer dan ooit in de gelegenheid worden gesteld om mee te participeren door werkzaamheden uit te voeren ter verbetering van de jarenlange achterstand met betrekking tot infrastructurele projecten in Suriname. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: