Financiën legt hoge drempel met registratie Covid

“Indruk dat regering ons wil ontmoedigen”

De drempel om zich te registreren voor de Covid-steun van de regering is te hoog. Dat is de klacht die enkele mensen die hun baan hebben verloren of nu minder verdienen, hebben gedeponeerd op de redactie van de krant. “Laten we elkaar niet voor de gek houden, de mensen die het moeilijk hebben, hebben niet de indruk dat Financien ons in de registratie wil. Het online registratiesysteem is te omslachtig en het is als het ware een hoge drempel”, aldus een burger die bijna werkloos is en moeite heeft gehad met de registratie. 

“In de eerste plaats lijkt de regering het niet door te hebben dat niet alle burgers de dure kosten van internet kunnen betalen. Het was beter geweest als de regering de toestemming had gegeven dat de steun via de werkgevers ging. Die betalen loonbelasting en men is als zodanig al geregistreerd in het systeem. De werkgevers weten ook aan wie ze minder kunnen betalen en voor hoe lang. Ook degenen die freelance werken en niet vast, moeten ook ondersteund kunnen worden via de werkgever”, aldus de burger.

De aanvraag moet eenvoudiger. “Men zou met een salarisslip de aanvraag kunnen doen en de werkgever verder bewijs kunnen aanvragen. Waarom moeilijk maken als het eenvoudig kan? Bovendien moet men achter een computer of een laptop zitten om echt alles in te vullen. Maar, wat de zaak ook ingewikkeld maakt, is dat mensen een foto van de id-kaart en een CBB-uittreksel moeten uploaden. Dat heb ik pas later begrepen toen het aan mij door mensen werd uitgelegd die goed kunnen omgaan met de computer”, aldus de burger.

“Voor mensen die behoorlijk naar school zijn gegaan en met een computer of laptop kunnen werken, is bijvoorbeeld het opladen van een id-kaart geen probleem. Maar de groep die juist dringend hulp nodig heeft is juist de groep die minder geschoold is en niet al te geweldig met de computer en laptop kan omgaan. De documenten moeten of gescand zijn of er moet een foto in de computer of de telefoon zijn opgeslagen. De meeste van ons hebben geen computer of laptop ter beschikking. Ook het scannen zal niet gemakkelijk gaan. Bovendien hebben wij door de lockdowns niet de gelegenheid om ergens anders achter een computer te zitten. Cybercafés zijn namelijk geen essentiële diensten. Met een telefoon zou eigenlijk het registreren ook mogelijk zijn, maar niet iedereen heeft van die geavanceerde telefoons waar deze zaken gedaan kunnen worden. De doelgroep heeft namelijk minder middelen.” 

Verder blijkt dat mensen een beschikking van het ministerie van Arbeid ook moeten opladen, maar er zijn mensen die werkloos zijn, omdat er geen werk meer is, of omdat de werkgever veel minder werk heeft. “Er is geen beschikking van Arbeid, die kan dus niet opgeladen worden. Veel mensen hebben mondeling ontslag gehad. 

“De mensen die deze hulp nodig hebben, die hebben meestal ook geen e-mailadres. De regering moet gemakkelijkere manieren gebruiken om met de mensen te communiceren. Bovendien is de 5 dagen die gegeven wordt aan de arme mensen om hulp te vragen te kort.” De burger meent dat een cashbetaling het gemakkelijkst zou zijn, omdat er ook mensen zijn die geen bankrekening hadden. 

“Deze werkende mensen waarvan er meerdere zijn in mijn familie, ontvangen hun loon cash per fortnight. Deze mensen moeten nu in deze lockdownperiode een bankrekening gaan openen. De vraag rijst of dat met alle witwasregels waaraan banken moeten voldoen, nog gemakkelijk zal gaan. Bovendien lopen mensen gegroepeerd voor de bank ook kans op het in aanraking komen met het virus.”  De burger meent ook dat er teveel vragen worden gesteld, waardoor de hulpbehoevende mensen ook afhaken na het aantal vragen te zien. “Sommige vragen zijn ook onnodig, bijvoorbeeld welk vervoermiddel hulpbehoevenden hebben. Want je kan een auto hebben, maar het hoeft niet te betekenen dat je er grif mee rijdt. Minder geschoolde mensen, de doelgroep, zullen zonder hulp van derden de vele vragen niet kunnen antwoorden.” Die hulp heeft men over het algemeen niet, meent de burger. 

“Ik heb echt wel de indruk dat de regering de burger wil ontmoedigen om een aanvraag te doen. En als men de aanvraag doet, dan komt door de veelheid van vragen veel ruimte open om op basis van niet ingevulde vragen, aanvragen af te wijzen. De regering zou er goed aan doen om de aanvraag minder moeilijk te maken.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: