Assemblee keurt motie coalitie goed: Oproep aan regering prudent financieel beleid voort te zetten

De debatten in De Nationale Assemblee rond de Algemene Politieke Beschouwingen zijn dinsdagmiddag 8 juni afgerond met de goedkeuring van een coalitie-motie waarin de regering wordt opgeroepen het gevoerde financieel prudent beleid voort te zetten. 

Ook vroeg de coalitie de regering om er zorg voor te dragen, dat de toegankelijkheid van essentiële diensten en basisvoorzieningen binnen het sociaal vangnet, laagdrempelig wordt voor hen die de huidige crises het hardst treft. De motie werd met 29 stemmen voor en 7 tegen aangenomen.  

Een belangrijke overweging in de motie is, dat de president bij de beantwoording van vragen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen concreet heeft kunnen aangegeven de wijze waarop financieel en economisch herstel en stabiliteit, en uiteindelijk groei bereikt zal worden. 

Ook het beleid dat is uitgewerkt met als doel het tegengaan van prijsopdrijving in de winkels draagt de goedkeuring van het parlement. 

De behandeling van de  Algemene Politieke Beschouwingen in de Assemblee gaat in de regel vooraf aan de behandeling van de begroting. De behandeling van de begroting voor het dienstjaar 2021 gaat 15 juni van start. Het Herstelplan (HP) van de regering is kernonderdeel van de begroting. Goedkeuring door het parlement van de begroting c.q het HP is één van de voorname eisen van het IMF, Internationaal Monetair Fonds, voor een financieel ondersteuningspakket van US$ 690 miljoen verspreid over 3 jaar.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: