Wisselkoers wordt dagelijks bepaald op basis van gemiddelde van drie meetmomenten

De wisselkoers van vreemde valuta zal dagelijks worden vastgesteld op basis van drie meetmomenten. De banken en cambio’s zullen op 3 meetmomenten per dag hun rapportages sturen naar de Centrale Bank van Suriname, CBvS, waarna deze tot een gewogen gemiddelde koers zal komen. De koers wordt dan op de website van de CBvS gepubliceerd. De koers, die tot stand komt via vraag en aanbod, zal de enige koers zijn die voor de totale economie geldt.

De brandstof en douanerechten (douanekoers) worden op basis van deze koers berekend. De CBvS zal de mate van vraag en aanbod monitoren en bij eventuele oprispingen met valuta intervenieren. Benadrukt wordt, dat de eventuele oprispingen van de koers wel moeten passen
binnen de verwachte macro economische-omstandigheden en geen gevolg zijn van van speculatie en/of koersopdrijving. De Moederbank zal geheel conform haar wettelijke bevoegdheden bij onregelmatigheden niet schromen maatregelen te treffen naar alle marktpartijen toe, zowel de
formele als de informele.

Voor de dagelijkse 3 meetmomenten rapportage heeft de CBvS speciale formulieren gereed gemaakt die naar de cambio’s en de banken worden gestuurd. Het ligt in de bedoeling, dat op termijn een electronisch platform wordt gecreeerd waar alle banken en cambio’s in zitten. In real time zullen de koersontwikkelingen worden bijgehouden en koersbewegingen worden gemonitored.


Afgelopen vrijdag was er een werkbespeking tussen de CBvS en vertegenwoordigers van de banken en cambiohouders waarop deze werkafspraken en richtlijnen zijn besproken. Vernomen wordt, dat de CBvS tijdens deze bespreking heeft benadrukt dat het loslaten van de koers geenzins betekent een “free for all” en bandeloosheid. Bestaande richtlijnen gelden nog steeds en zo nodig zullen nieuwe worden uitgevaardigd.
SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: