PALU: Regering heeft Covid-situatie zelf uit de hand laten lopen

Volgens de PALU is de Covid-situatie uit de hand gelopen door nalatigheid van de regering zelf. Er is duidelijk een gebrek aan vooruit zien bij onze bestuurders. Al sinds het begin van de maand mei zijn de besmettingen al over het kritieke punt van meer dan 60 gevallen per dag. Al twee maanden geleden bereikte ons informatie, dat het merendeel van de nieuwste besmettingen hebben plaatsgevonden met de nieuwe, zeer besmettelijke Manaus variant.

Met de ervaringen van het afgelopen jaar is het duidelijk, dat indien die dagelijkse besmettingen zelfs op dat nivo zouden blijven er reeds verscherpte maatregelen en intensieve voorlichting noodzakelijk waren. Ondanks deze alarmerende cijfers heeft de regering gedraald met het nemen van de maatregelen. Komt nog bij, dat vanuit regeringskringen nog steeds de verkeerde voorbeelden worden gegeven. Dat nu dan hulp uit het buitenland noodzakelijk is, is het directe gevolg van dit wanbeleid.

Besmettingscurve afvlakken

De ervaringen uit binnen- en buitenland wijzen uit, dat verscherpte maatregelen en intensieve voorlichting noodzakelijk zijn om vooral de curve van besmettingen af te vlakken zodat de beschikbare zorgfaciliteiten niet overbelast raken. Het afvlakken van de besmettingscurve is vooral bedoeld om te voorkomen dat noodzakelijke medicijnen, zuurstof en beschikbare IC-bedden opraken. Verscherpte maatregelen als het beperken van de bewegingsvrijheid van de burger zijn vooral gericht op het doen afnemen van besmettingen. Daarbovenop is noodzakelijk de opvoeding van het volk om de eigen verantwoordelijkheid op te pakken me intensieve voorlichting. Indien de maatregelen reeds vanaf 1 mei en mogelijk veel eerder zouden zijn genomen, dan zou er veel eerder ook sprake zijn van het afvlakken van de curve. De noodzakelijke maatregelen om de bewegingsvrijheid van de burger te beperken, maar vooral het intensiever voorlichten en opvoeden van het volk zijn daarom te laat genomen.

Lockdown niet voorbereid

Maar, ook de wijze waarop de maatregelen zijn genomen wijzen uit dat onze bestuurders te weinig vooruit kijken en niet eenduidig zijn in hun beleid. Ruim een maand te laat, op vrijdag 28 mei, worden maatregelen aangekondigd waarvan iedereen weet, dat ze niet houdbaar kunnen zijn voor de bevolking. Want de burger was voorbereid op slechts een weekend total lockdown en geen drie weken total lockdown. Zoals we inmiddels gewend zijn van de regering Santokhi zijn de oorspronkelijk aangekondigde maatregelen inmiddels teruggedraaid. De burger mocht inkopen doen op drie dagen van de week en groenteverkopers konden op die dagen toch langs de weg hun koopwaar aanbieden. Een teken dat de samenleving niet voorbereid was op de chaos die volgde de maandag daarop. Ook de inkooptijden zijn inmiddels voor de tweede keer verruimd.

De inderhaast opgezette controleposten van de politie op diverse locatie voldoen niet en creëren chaos op de weg. Duidelijk is dat dit niet de manier is waarop met de burger wordt omgegaan bij het nemen van dit soort maatregelen. Door vooruit te kijken had de regering de bevolking en vooral de bedrijven en banken kunnen voorbereiden met steeds verdergaande beperkingen van de bewegingsvrijheid reeds een maand geleden. Dit is nagelaten. Is dit de reden waarom deskundigen als Eersel en Krishnadath hebben bedankt?

Vaccinatie langzaam

Dat Suriname nu hulp van buitenaf nodig heeft is daarom niet af te schuiven op de burger. Besturen is vooruit zien. Dat ontbreekt de huidige beleidsmakers ten ene male. Zo ook met de vaccinaties. Waarom is de vaccinatie campagne zo langzaam op gang gekomen, terwijl de ervaring in het buitenland ons leert dat de vaccinatie in elk geval de symptomen bij eventuele besmetting verminderd? En daarmee dus ook de druk op de zorgfaciliteiten doet afnemen.

Waarom vond dan geen massale aankoop van vaccins plaats?

Waarom zijn we gaan leunen op giften uit het buitenland van vaccins? Is het alleen omdat er geen geld is?

Waarom worden dan salarisverhogingen in het vooruitzicht gesteld terwijl we die gelden eerder zouden kunnen gebruiken om vaccins aan te schaffen, de vaccinaties massaal voorrang te geven en daarmee de burger te beschermen?

Waarom zijn we nu afhankelijk vaccins die in Nederland niet gebruikt zullen worden en we dit niet anders kunnen zien dan dat ze eigenlijk gedumpt zullen worden in Suriname? En omdat we nu niet anders kunnen moeten wij nu maar deze vaccins met onze hand omhoog aannemen? Dit had voorkomen kunnen worden.

Maar, anders dan de beleidsmakers ons doen geloven, een gebrek aan samenhangend beleid in de gezondheidszorg en de bestrijding van Covid zullen ons niet alleen enige honderden levens extra kosten. Maar, Suriname zal nu te boek staan als het land dat niet in staat is geweest haar burger te beschermen tegen de Covid-pandemie door kortzichtige beleidsmakers.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: