Ministerie van ROS: ‘Situatie rond wateroverlast binnenland alarmerend’

Delen van de districten Para, Sipaliwini, Nickerie, Pamacca en het Matawaigebied hebben nog steeds te kampen met wateroverlast. De situatie is alarmerend. Dit bevestigt minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), zondag 6 juni in een persbericht van haar ministerie.

Emanuël geeft aan, dat de situatie voor wat betreft de aanplanting van de akkers er niet rooskleurig uitziet. De bewindsvrouwe vreest dat er op kort termijn een acuut tekort zal ontstaan in de voedselvoorziening van deze gebieden.  Het is vrijwel zeker, dat de aanstaande oogst volledig verloren zal gaan als gevolg van het overtollige water.

Om de situatie van de dorpelingen van Kwakoegron enigszins te verlichten, is reeds vanuit het commissariaat van het bestuursressort Boven-Saramacca in samenwerking met het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR), een partij voedsel naar het dorp gedirigeerd. 

De ROS-minister zegt verder, dat momenteel de structuren van de bestuursdienst van het binnenland in samenwerking met het cluster team van ministers waaronder Openbare Werken (OW) en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een modaliteit uitwerken om de boeren van het binnenland tegemoet te komen. 

Tot slot zegt de minister, dat het clusterteam de ontwikkelingen met betrekking tot de wateroverlast voortdurend aan het monitoren is en steeds weer naar oplossingsmodellen zoekt.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: