Lekbeteugelingsdam Surinamkanaal Nickerie bezwijkt onder waterdruk

De ongeveer 33 kilometer lange lekbeteugelingsdam van het Surinamkanaal in het rijstdristrict Nickerie blijkt zaterdag 6 juni te zijn bezweken onder zware waterdruk als gevolg van de recente zware regenval. Alle landbouwbedrijven in de directe omgeving, in totaal ongeveer 10.000 hectare groot, lijden grote schade. Zij die reeds ingezaaid hebben, zien hun inzaai nu verloren gaan en zij die dat nog moeten doen, zijn nu niet in staat om in te zaaien.

Volgens lokale agrariërs moet deze dam verhoogd en verbreed en krachtiger en steviger gemaakt worden.

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met de lekbeteugelingsdam. In juli 2017 was ook de druk op diverse plaatsen zo hoog, dat het water over de dam stroomde. Het waterpeil in de Nanni zwamp was toen gestegen naar 3.46 meter NSP (Normaal Surinaams Peil), terwijl het kritieke punt 3.5 meter is. 

Een maand later zeiden rijstboeren, naar aanleiding van wateroverlast in Nickerie, dat een nieuwe lekbeteugelingsdam de enige mogelijkheid is om de rijstsector aan de linkeroever van de Nickerierivier te beschermen tegen overtollig water van de Nanni zwamp. De dam zou dan moeten komen ten zuiden van het Surinamkanaal, dat loopt tot in het Maratakkagebied. 

‘Het is niet mogelijk om ten zuiden van de bestaande lekbeteugelingsdam een nieuwe waterkering op te werpen, omdat wij daar het Surinamkanaal hebben dat in verbinding staat met de Nanni zwamp’, zei destijds de directeur van het  Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijnproject. Een studie had volgens hem uitgewezen dat de bestaande dam naar het noorden toe breder gemaakt en opgehoogd moet worden. Tegelijkertijd zou aan de binnenkant in het noorden van de dam een kanaal gegraven moeten worden in het verlengde van het Lateraalkanaal waardoor de boeren in het Autonoomgebied niet meer rechtstreeks water kunnen trekken vanuit de Nannizwamp. Het zou gaan om een miljoenen investering.

Eind november 2020 opende het ministerie van Openbare Werken een openbare aanbesteding voor het opschonen van de lekbeteugelingsdam en het Surinamkanaal en het onderhouden daarvan over een periode van twee jaar.

Of de werkzaamheden ooit zijn aanbesteed en uitgevoerd is onduidelijk. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken was, vooralsnog, niet bereikbaar voor een reactie.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: