Assembleeleden werken aan Wereld Milieudag

In het kader van Wereld Milieudag, zaterdag 5 juni, hielden de Assembleeleden Radjendre Debie (VHP), Miquella Huur (PL), Evert Karto (PL) en NDP’er Remie Tarnadie vrijdag een zoom-meeting. Tijdens deze 5e bijeenkomst van het parlementaire netwerk van de Americas “ParlAmericas” over klimaatverandering kwamen aan bod de ongelijkheden aanpakken om klimaatambitie mogelijk te maken en een rechtvaardige overgang om de Parijs Overeenkomst te bereiken.

Tijdens de meeting hebben in total 105 parlementariers uit de verschillende lidlanden geparticipeerd. Suriname en Guyana hebben de impact van klimaatverandering de afgelopen dagen duidelijk gemerkt door de verschillende onder water gelopen gebieden wegens extreme regenval in korte periode, laat Assembleelid Debi weten.

ParlAmericas ondersteunt parlementaire klimaatactie door middel van innovatieve programma’s, dialogen en partnerschappen die zijn ontworpen voor parlementariërs van het Amerikaans continent en het Caribisch gebied. Hierbij worden de hoogste politieke toezeggingen bevorderd voor het stimuleren van wetgevend werk op het gebied van mitigatie en aanpassing aan klimaatverandering op het halfrond.

‘Als onderdeel van ons klimaatveranderingsprogramma bieden we parlementariërs kennisbronnen die zijn gebaseerd op empirisch onderbouwd onderzoek naar klimaatverandering en praktijkgericht, context gestuurd leren. We creëren de ruimtes om een ​​directe dialoog tot stand te brengen met collega’s, lokale en internationale experts en belangrijke belanghebbenden om de Nationally Determined Contributions (NDC) en  agenda voor duurzame ontwikkeling en de goedkeuring van het Sendai-raamwerk voor rampenrisicovermindering in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te ontwikkelen en bevorderen’, aldus Debi die ook voorzitter van de commissie Klimaatverandering is.

Volgens DNA lid Radjendre Debie vragen de inspanningen om een geïntegreerde en holistische benadering, een gemeenschappelijke visie en ondersteunende acties tussen overheid en de verschillende gemeenschappen zijn om een duurzame ontwikkeling te bevorderen.  Een geïntegreerde aanpak is nodig om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Dit vanwege het feit dat het ondermeer raakvlakken heeft met  disciplines als bosbouw, landbouw en mijnbouw.
Gezien het belang van de landbouwsector voor de nationale economie en het feit dat deze sector een van de sectoren is die het meest getroffen wordt door klimaatsverandering, is het van eminent belang dat in het ontwikkelen agrarischbeleid hiermee rekening gehouden wordt. “Door het ministerie van LVV dienen maatregelen genomen te worden om de landbouwsector weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. “

RB

BeantwoordenAllen beantwoordenDoorsturen
error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: