ROS-minister Emanuel: “Covid-aandoening niet alarmerend in het binnenland”

Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport: “Wat betreft Covid-19 is de situatie in het binnenland, op Apoera en omgeving na, niet alarmerend. Wat niet wil zeggen, dat het achterland helemaal gevrijwaard is van het virus.  Er is waakzaamheid geboden. Het gaat om de gezondheid, het leven van de bevolking staat op de eerste plaats.”

Het in kaart brengen van de moeilijkheid

“Wij zitten de afgelopen tijd bovenop het probleem. De komende tijd zal Covid-19 ons blijven bezighouden. Mijn programma voor de komende tijd is vooral gericht op de verwikkelingen die de pandemie veroorzaakt. In alle ressorten worden er gegevens verzameld om de moeilijkheid in kaart te brengen. De verzamelde gegevens zullen wanneer bij elkaar gebracht en geanalyseerd een duidelijk beeld geven over de toestand en de te treffen maatregelen om erger te voorkomen.”

Instructies opvolgen

Naar zeggen van de bewindsvrouw worden bewoners in het binnenland en elders vanaf de uitbraak van de pandemie in de plaatselijke- en andere talen benaderd, door personeel van de commissariaten, de medische zending, andere instanties alsook instellingen die zich bezighouden met de problematiek.

Landelijke aanpak

“De mensen worden op het hart gedrukt om de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. De mensen zijn geïnformeerd en geïnstrueerd. De Covid-19 noodsituatie geldt landelijk. Het gaat erom dat de bevolking de instructies opvolgt.”

Personenverkeer aan banden gelegd

“Het personenverkeer verkeer is aan banden gelegd. Het onnodig bezoeken van andere dorpen en gezelschappen voor kort of lang verblijf uit Paramaribo en andere gebieden ontvangen, wordt afgeraden. Op het neer reizen naar en van de stad en andere locaties is een zorgpunt.”

Moeilijke tijden

“Het is zo zwaar op het moment. Niet alleen Covid doet zich gelden. Wateroverlast ontregelt het dagelijks leven enorm. Kostgronden zijn niet goed bewerkbaar. De landbouw in de kuststrook heeft ook te kampen met wateroverlast. De voedselvoorziening wordt daardoor bedreigd. De prijzen die voor landbouwproducten worden gevraagd schieten omhoog.”

Werken in clusters

Minister Emanuel wijst erop, dat relevante ministeries zich in clusterverband structureel buigen over de ontstane vraagstukken en problemen. Gewerkt wordt om de samenleving zo goed als mogelijk tegemoet te komen. “Volksgezondheid, LVV en OW zijn daarbij essentieel. Er wordt niet alleen gekeken en rekening gehouden met de situatie in het binnenland. De kuststrook is ook ondergebracht in het landelijk programma.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: