Nog steeds geen duidelijkheid omtrent status actieve scalians

Het is vandaag de dag nog steeds onduidelijk wat de status is van de nog actieve, werkzame, scalians op de Surinaamse wateren. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zei eind september vorig jaar, dat de vergunningen van scalianhouders niet worden ingetrokken, ze worden niet verlengd. Maar, tot wanneer de huidige vergunningen geldig zijn is vandaag de dag nog steeds niet bekend. 

De minister daarnaar herhaaldelijk gevraagd door Dagblad Suriname, hult zich in stilzwijgen.

De Fransen hebben daarentegen een duidelijke en heldere en rigoureuze aanpak van scalians aan de Franse zijde van de rivieren tussen Suriname en Frans Guyana. De Gendarmerie treedt hard op. Scalians worden in brand gestoken en veel materieel vernietigd. Suriname heeft echter de afgelopen jaren een gedoogbeleid gevoerd, wetende dat het bij wet verboden is om op open wateren te mijnen. Dat gedoogbeleid lijkt onverkort te worden voortgezet, ondanks de gedane uitspraken van minister Abiamofo. 

Minister Abiamofo weinig mededeelzaam inzake scalians

Als het gaat om scalians is de bewindsman al vele maanden weinig mededeelzaam. Cijfers over het aantal actieve scalians worden niet verstrekt als ook niet tot wanneer vergunningen van de nog actieve scalians geldig zijn. Als die zijn verlopen, worden ze niet verlengd en moeten de scalians stoppen met hun werkzaamheden. Dat is althans door minister Abiamofo toegezegd.

Toenmalig minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen zei in juni 2020, dat het een uit de hand gelopen situatie is met de scalians in het Marowijnegebied. ‘Als je het mij vraagt, moeten de activiteiten volledig worden stopgezet.’ 

Zijn voorganger Regilio Dodson had medio 2018 scalianhouders die werkten op het stuwmeer toestemming gegeven om in de 50 kilometer lange Sarakreek naar goud te zoeken. Die scalians waren overigens onder justitieel beslag. Het Openbaar Ministerie had geconcludeerd, na onderzoek, dat de ondernemers zich schuldig hadden gemaakt aan een economisch delict, omdat ze geen vergunning hadden om te werken op het stuwmeer. Op basis van de resultaten van het onderzoek werd de eigenaren een boete opgelegd tot ongeveer SRD 2 miljoen per scalian. Maar, de eigenaren van de scalians konden aan de hand van documenten aantonen, dat zij gedoogd werden en zelfs actieve communicatie onderhielden met exponenten van het ministerie van en met medeweten van de vorige minister, Jim Hok, zo beweerde Dodson.

Ook drie jaar eerder, in oktober 2015, was het Openbaar Ministerie druk in de weer met scalians. Toen moesten scalian eigenaren ook een boete betalen voor het overtreden van de Mijnbouwwet. Ze waren illegaal aan het werk op het stuwmeer. Na betaling van de boete, miljoenen aan SRD’s, ging het Openbaar Ministerie over tot vrijgeven van de scalians. Minister Dodson had eerder gesteld, dat de scalians binnen een jaar ontmanteld zouden worden in het Sarakreek-gebied. Ze zouden via een GPS gevolgd worden. Op het stuwmeer mocht geen enkele ponton meer actief zijn. De bewindsman beweerde, dat er alles aan gedaan zou worden om de kreken en rivieren vrij te maken van scalians.  

Inmiddels is het juni 2021 en nog steeds is de kwestie rond de scalians niet opgelost en zijn er nog diverse actief op rivieren en kreken. Zelfs bij het Anani strand te Brokopondo zijn vandaag de dag scalians aan het werk. Bewoners vragen zich af hoe dat mogelijk is.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: