Verspreiders van fake news grote obstakel bestrijding en medeveroorzaker hoge aantal besmettingen en doden 3de golf

Met deze titel maken we een behoorlijke statement, maar het is waar. We zien al geruime tijd dat velelanden en steden na stevige maatregelen en medewerking van de bevolking nu de covid-verspreiding onder controle hebben en overgaan tot het normaliseren van hun samenlevingen. De economieën gaan open en dat heeft een multipliereffect op het mentale en het materiele welzijn van de burgers die daar wonen. In ons land zien we dat er een culturele ‘strijd’ gaande is tegen de minister van Volksgezondheid. Hij heeft een statement gemaakt tegenover osodresi’s en daar is hij bij gebleven als een wetenschappelijk opgeleide arts. De minister van een geordend land heeft geen andere keus dan die uitspraken te doen met betrekking tot osodresi’s, alle ososdresi’s, ongeacht waar en door wie ze worden gemaakt. Een deel van de bevolking is van oordeel dat omdat de minister de osodresi’s als oplossing van het covid-probleem heeft afgewezen, men nu ‘zijn’ oplossing van het covid-vaccin zal afwijzen. Mensen die geen medicijnen hebben gestudeerd, maar bijvoorbeeld voedseltechnoloog of jurist zijn, doen allerlei uitspraken alsof ze artsen zijn en aan de medische faculteit zijn afgestudeerd. Dat draagt allemaal bij aan de twijfels die er zijn in de samenleving en we zien dat de vaccinatiebereidheid in Suriname enorm laag is. We zien dat zelfs in landen in Brazilië in de steden waar massale vaccinaties hebben plaatsgevonden, dat de besmettingen dalen. De Surinaamse bevolking is door de praktijk van het slikken van bolletjes (iets dat vroeger zoveel voorkwam dat de 100% controle werd ingevoerd op Schiphol), het rijden door rood licht en door het spelen van de tientallen kansspelen in Suriname, gewend geraakt aan het nemen van een kans. Men is gewend aan het doen van dingen op hoop van zegen. Vandaar dat de bevolking van Suriname weigert om zich te laten vaccineren. Burgers kijken wat de rechtsbeleving betreft naar Nederland en willen hier rechtszaken aanhangig maken tegen de vaccinatiecampagne. Maar deze burgers vergeten dat bij code zwart in de Nederlandse hospitalen er mogelijkheid is om patiënten snel binnen de EU af te zetten in andere landen. Ook is men in Nederland in staat om op staande voet hospitalen op te zetten. Hebben de mannen die rechtszaken tegen de vaccinatiecampagne aangaan, ooit gewerkt met hun leeftijdsgenoten om Suriname technisch en strategisch zo sterk te maken als Nederland? Het antwoord is neen, men wil dus wel de kansen nemen, zonder de luxe te hebben om die risico’s te kunnen nemen.

We houden dit aan u voor na gelezen te hebben van een echte medicus dat de bewering (van een voedseltechnoloog en een politicus) dat de goedgekeurde vaccins experimenteel zijn, een onwaarheid is. Omdat deze onwaarheid onder andere door een voedseltechnoloog is herhaald en mensen daardoor kennelijk ook zijn beïnvloed, kan het als een leugen worden betiteld en zelfs fake news dat verspreid wordt. Dr. Ruben Del Prado heeft in zijn stuk op een ander medium duidelijk aangegeven dat de goedgekeurde vaccins niet experimenteel zijn. De goedgekeurde anti-Covid-19 vaccins hebben voor toelating alle onderzoeksfasen doorlopen. Geen enkele onderzoeksfase is overgeslagen. Aan de laatste onderzoeksfase – fase III – van de verschillende vaccins in ontwikkeling, deden meer dan honderdduizend vrijwilligers mee, in verschillende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Australië en Zuid- Afrika. Daarna hebben nog 30.000 Amerikanen deelgenomen aan een extra fase III om de effectiviteit en veiligheid van het AstraZeneca vaccin nog eens extra te testen, op alle leeftijdsgroepen boven de 18 jaar. Met het fase III-onderzoek wordt aangetoond als een vaccin effectief is. Ook wordt, net als in eerdere onderzoeksfasen, gecontroleerd of het vaccin niet voor ernstige bijwerkingen zorgt.

Het zeer informatief en het op de medische wetenschap gebaseerde artikel is zeer informatief en de mensen die het tegendeel hebben beweerd en allerlei berichten hebben verspreid, aan hun is nu de uitdaging om tegen te spreken wat de medicus Del Prado heeft gepubliceerd tegen te spreken. Daarvoor moet men ook gegevens gebruiken en niet uitgaan van de straatlogica. De medicus zegt duidelijk dat deze vaccins zijn ontwikkeld om ernstige ziekte te voorkómen en om niet dood te gaan aan covid-19. Het is nog niet bekend of deze vaccins eveneens afdoende bescherming geven tegen een besmetting met het Covid-19 virus. Ook daarvoor is meer tijd nodig. De eerste, veelbelovende, gegevens zijn al binnen en het wachten is nu op officiële, berichten van wetenschappers, dat deze vaccins ook bescherming bieden tegen een besmetting met en transmissie van het covid-19 virus.  We herhalen de boodschap van dr. Del Prado. Personen, die tegen covid-19 gevaccineerd worden, hoeven niet gewaarschuwd te worden dat ze deelnemen aan een medisch experiment, omdat het geen medisch experiment is. Mensen die de vaccins afleveren, lopen geen risico op een proces voor ‘oorlogsmisdaden’. Dit is een verwijzing naar de code van Neurenberg, die zegt dat de vrijwillige toestemming van een proefpersoon essentieel is bij experimenten. Een anti-covid-19 vaccinatie is geen experiment.

Van alle anti-covid-19 vaccins, die reeds zijn goedgekeurd door de WHO, is in klinische onderzoeken aangetoond dat ze veilig en effectief zijn. Het is normaal dat autoriteiten de veiligheid van deze vaccins blijven controleren, zelfs nadat ze zijn goedgekeurd. Deze monitoring gebeurt met alle vaccins, ook die welke al jaren in gebruik zijn, om eventuele bijwerkingen op te sporen. Alleen omdat het onderzoek naar deze vaccins wordt voortgezet, wil nog niet zeggen dat iemand die het vaccin krijgt deel uitmaakt van een experiment.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: