Land in lockdown chaos gestort door chaotisch onprofessioneel handelen autoriteiten

Suriname is gedompeld in een ruim twee weken durende chaotische total lockdown crisis. Chaotisch, omdat de autoriteiten de regie volkomen kwijt lijken te zijn over een juiste aanpak van de Covid-pandemie. Persconferenties worden aangekondigd, op het laatste moment, en vervolgens met een dag uitgesteld, omdat van het   clusterteam een mededeling was binnengekomen, om ‘meer inzichten mee te nemen in de evaluatie en praktische beperkingen bij de implementatie van de aangepaste Covid-19 maatregelen’. 

Regeren is vooruitzien, toch

Dat zegt veel over de wijze waarop achter de schermen tussen het ministerie van Volksgezondheid, het Outbreak Management Team en andere betrokkenen wordt gecommuniceerd. In een zondagavond 30 mei gehouden update Covid-persconferentie worden aangepaste Covid-maatregelen bekendgemaakt, maar pas de volgende ochtend gepubliceerd. Regeren is vooruitzien, maar als de regering twee weken geleden de huidige golf van besmettingen niet kon voorzien, dan is het maar de vraag hoeveel zij kan vooruitzien. Daarnaast geeft het telkens afzeggen, uitstellen en laat beginnen van persconferentie een constante aanpassingen van de eerste stringente maatregelen, eveneens aan dat deze regering niet goed kan vooruitzien.

Gevolgen total lockdown voor burger niet goed doordacht

De total lockdown is maandag 31 mei ingegaan en duurt tot en met vrijdag 18 juni. Maar, uit alles blijkt dat de autoriteiten onvoldoende hebben nagedacht over de gevolgen van zo’n lockdown voor de samenleving, de burgers, het bedrijfsleven. Het lijkt erop dat het besluit om een total lockdown in te stellen slechts is ingegeven door cijfers en niet op een gedetailleerde kijk op feiten en omstandigheden in de samenleving. Inlevingsgevoel in de burger lijkt bij de autoriteiten finaal afwezig. Dat getuigt van een zeer slechte afstemming van zaken binnen alle betrokken partijen. Veel burgers hebben dan ook het vermoeden dat er andere belangen spelen, andere motieven. De gezondheid van de mens lijkt nu even ondergeschikt te zijn gemaakt aan het financieel-economisch beleid van de regering, immers het land gaat simpelweg ruim twee weken op slot. De regering kan rustig toewerken naar een definitieve overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Maar, de autoriteiten realiseren zich niet wat de impact op de burger zal zijn van de total lockdown. Burgers gaan zich nog meer dan voorheen opgesloten voelen. Ze kunnen amper boodschappen doen. De portemonnee is nagenoeg leeg, alsook de schappen van vele supermarkten. Slechts op drie dagen kan men proberen wat boodschappen te doen, supermarkten mogen op maandag, woensdag en vrijdag open zijn, alsook slagerijen, bakkerijen en bouwmaterialenzaken. Maar, hoe gaat de burger die boodschappen kunnen doen? Niet iedere burger heeft een supermarkt op loopafstand van de woning. Bussen rijden niet, taxi’s ook nauwelijks, met uitzondering van geregistreerde taxibedrijven. 

Gezag kwijt over Outbreak Management Team…

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, lijkt nu ook nog het gezag helemaal kwijt te zijn over het Covid Outbreak Management Team. Twee top-leden zijn opgestapt. Het managementteam is onthoofd. Deskundigheid is zoek. De regering lijkt de greep te hebben gekregen op de gang van zaken rond het opstellen van de Covid-maatregelen. Tijdens de meest recente persconferentie was het dan ook minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking die de leiding had en aangepaste Covid-maatregelen aankondigde, niet de minister van Volksgezondheid.

Nauwelijks handhaving Covid-maatregelen

Daarenboven, hoe is het gesteld met de handhaving van alle maatregelen? De verantwoordelijk minister van Justitie en Politie mag dan wel iedere keer tijdens de persconferenties beweren dat surveillances en controles worden opgevoerd, maar de praktijk leert dat overtreders nauwelijks worden opgepakt, laat staan beboet. En wanneer iemand wordt beboet, dan gaat het veelal om de zogenoemde kleine man. Zo heeft Dagblad Suriname vernomen, dat een kapper een boete van SRD 5.000 moet betalen, omdat hij betrapt werd op het knippen van een (1) familielid, terwijl de kapper zich netjes hield en houdt aan alle Covid-maatregelen. Een knipbeurt van SRD 35 kost die kapper nu een aantal duizenden SRD’s, en dit is slechts een voorbeeld. Onlangs werd ook een restauranteigenaar beboet, die zich keurig hield aan de Covid-maatregelen en ook fors in de buidel moet tasten. De burger wordt overgeleverd aan de willekeur van bijvoorbeeld een zogenoemde vliegende brigade. Overigens blijkt ook selectief te worden opgetreden tegen huisfeestjes. Het is diverse keren gebeurd dat agenten een huisfeestje bij een burger beëindigden, maar tegen feestjes bij hoge regeringsfunctionarissen blijkt daarentegen niet te worden opgetreden.

Waar is het ministerie van Onderwijs….

En, wie hoort nog iets van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur? Het lijkt inmiddels de normaalste zaak van de wereld, dat de scholen dicht zijn. De samenleving wil weten hoe het nu gaat met dat afstandsonderwijs. Gebeurt dat wel bij alle scholen? Wat is de stand van zaken? Het is dramatisch gesteld met het onderwijs. Het kan aan het infuus, maar ja, het is code zwart binnen de ziekenhuizen en ziekeninstellingen. Bedden voor Covid-patiënten zijn niet meer beschikbaar. Artsen worden gedwongen keuzes te maken in hun opnamebeleid. Keuzes letterlijk op leven en dood.

Code diep-zwart

Het land bevindt zich in code paars. De regering geeft de ernst van de Covid-crisis aan met een kleur. De code zou nu feitelijk moeten zijn: diep-zwart, dood. Iedere dag overlijden mensen aan het Covid-19-virus. Een total lockdown brengt daar geen verandering in. Integendeel. Een total lockdown zorgt voor veel extra druk op de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de burgers. De gezondheid van veel mensen holt achteruit, stress en zorgen nemen toe, terwijl de lichamelijke gesteldheid verslechterd, veroorzaakt door chaotisch beleid.

PK 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: