Regering en Politiebond nader tot elkaar in vervolggesprekken

De regering en het bestuur van de Surinaamse Politie Bond lijken zaterdag 29 mei tijdens vervolggesprekken nader tot elkaar te zijn gekomen.

Bij deze gesprekken waren aanwezig president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en de ministers van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Transport, Communicatie en Toerisme, Justitie en Politie, Binnenlandse Zaken, Financiën & Planning, Volksgezondheid, Arbeid werkgelegenheid en Jeugd en de korpschef, aldus meldt de voorlichtingsdienst van de regering.

De gesprekken zijn in een gemoedelijke sfeer gevoerd, aldus de Communicatie Dienst Suriname, CDS. Pijnpunten als de ziektekostenverzekering en de diverse bevorderingen, maar ook trainingen binnen het korps, kwamen aan de orde.

De president wil dat er een solidaire aanpak komt. Deze maand moeten de ambtenaren een vooruitgang zien op hun loonslip. Dit moet echter onderdeel zijn van een pakket aan maatregelen. Hierbij moeten groepen, zoals de gepensioneerden, zeker worden meegenomen. De lagere-inkomensgroepen die het hardst worden getroffen zullen door de regering beschermd gaat worden,zonder te komen aan de geldende loonstructuren. 

De president onderstreept dat de target eind juni 2021 is. Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning gaf de zekerheid dat dit niet slechts een wenselijkheid is, maar dat er concrete stappen hiertoe zullen worden gemaakt. 

De opdracht van de president is dat de onderhandelingen met de diverse vakcentrales per uiterlijk 9 juni worden afgerond zodat ook daar alle actoren op een lijn zijn. Vraagstukken zoals eventueel indexering van lonen, aanpassing van de huidige belastingschijven en verhoging van nominaal salaris moeten allemaal uitgekristalliseerd worden.

‘Deze regering zal ervoor zorgen, dat het volk wordt beschermd tegen gevolgen van eerder gevoerd beleid, waarvoor zij niet meer heeft gekozen’, zo schrijft de CDS.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: