Zelfbeschikkingsrecht van burger wordt geweld aangedaan in Covid-19 vaccinatiecampagne

Covid-19 en vaccineren? Zelfs de deskundigen en wetenschappers zijn het onderling niet eens over de aanpak van het virus en het wel of niet vaccineren. Wie zijn wij dan als de ondeskundige doorsnee burger om te oordelen over mensen die zich wel of juist niet willen laten vaccineren. Het is en blijft een persoonlijke keuze. En dat is het recht van eenieder. Iedereen dient respect te hebben voor die keuze, en te accepteren, van anderen.

Toch trachten zogenoemde influencers en andere door de gezondheidsautoriteiten ‘ingehuurde’ bekende personen in Suriname (en elders in de wereld) die gewone burger in gelikte filmpjes te beïnvloeden en die op slinkse wijze te trachten te bewegen om dat prikje maar vooral te nemen. Maar, wie zijn zij? Wie zijn zij om anderen met mooie woorden in een ‘leuk’ kort filmpje te bewegen zich te laten vaccineren? Laat de burger zijn of haar eigen gevoel volgen en dan beslissen of zij/hij wel of niet mee wil doen aan de tot een circus geworden vaccinatiecampagne.

De grootste onbenul verheft zich tot deskundige

De doorsnee burger wordt de laatste tijd via reguliere- en social media overspoeld met berichten, al dan niet ‘fake’, over de zin en onzin van vaccineren en de zin en onzin van maatregelen gericht op het aanpakken van de Coronavirus. Iedereen heeft een mening. Deskundig of niet. Zelfs de grootste onbenul verheft zich tot Covid- en vaccin-deskundige. 

Slinkse wijze

Maar, vraagtekens mogen geplaatst worden bij de wijze waarop de overheid op slinkse wijze tracht mensen over de streep te halen om zich toch maar te laten vaccineren. Slinkse wijze, omdat immers het formele standpunt van de overheid is, dat vaccinatie niet verplicht is. Onlangs benadrukte minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid nog, dat werkgevers hun personeel niet mogen verplichten om zich te laten inenten en dat een medewerk(st) niet mag worden ontslagen, omdat die zich niet laat vaccineren. Daartegenover wordt meer en meer duidelijk, dat burgers van bepaalde activiteiten gaan worden uitgesloten wanneer zij geen vaccinatiebewijs hebben. Welk een contradictie…. Overigens, niemand mag worden verplicht zich te laten vaccineren. Dat is, internationaal, vastgelegd in mensenrechtenverdragen en wetgeving. In geen enkel land worden mensen verplicht om een prikje te krijgen.

Vaccinatiecampagne verworden tot een mediacircus

De hele gang van zaken rond de door de vaccinatiecampagne van de overheid lijkt tot een (media-)circus te zijn verworden. De ene na de andere bekende persoon laat zich onder de nodige media-aandacht vaccineren, om maar vooral aan te tonen hoe belangrijk het wel niet is om je te laten vaccineren. Ook dat is onderdeel van het vaccinatiecampagne circus. Zelfs een politica laat zich voor het karretje van de campagne spannen, vooral – zo lijkt het – om zichzelf te profileren. ‘Jeetje, wel zo’n 1.000 mensen hebben zich laten vaccineren.’ Het gaat toch niet om aantallen, om kille cijfers, om een record te vestigen? Het zijn allemaal slinkse manieren om mensen die zich niet willen laten vaccineren, om welke reden dan ook, toch over die ene streep te halen, om ook onderdeel te worden van het circus.

Zelfbeschikkingsrecht

Maar, iedereen vergeet dat de burger zelfbeschikkingsrecht heeft. Dat recht dient gerespecteerd te worden en niet op een geniepige wijze te worden ondermijnd, inspelend op emoties en doom scenario’s. Daarbij tracht men te bewerkstelligen, dat de burger die zich niet wil laten vaccineren, zich schuldig gaat voelen. Dat die burger het gevoel moet krijgen dat hij/zij verantwoordelijk is voor de ziekte en dood van anderen, ten gevolge van het Coronavirus. 

Gelikte filmpjes

De burgers die zich niet laten vaccineren – om welke reden dan ook – hebben dat recht en het is onkan dat het ministerie van Volksgezondheid, gesteund door zogenaamde influencers en andere bekende personen en vermeende deskundigen, op allerlei manieren probeert die burgers over te halen zich te laten vaccineren. Respecteer het recht van burgers.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: