Pastor Gimith ziet oplossing voor kerk tijdens lockdown

Giorgy Gimith, Senior Pastor van de Bribi Ministeries International, zegt dat de kerk een wezenlijke bijdrage levert aan de maatschappij. Allereerst merkt hij op, dat gelovigen ervaren dat God bescherming biedt. “Voor de Corona-pandemie is vanuit de geloofsovertuiging God altijd geprezen en in deze periode is Hij niet veranderd. Wij zijn er daarom van overtuigd dat Hij ons ook nu zal behoeden.”

Gimith zegt dat de regels van de overheid in acht moeten worden genomen. “Wij moeten ons aan de regels houden om de verspreiding in te dammen.” Hij merkt wel op, dat dit niet moet betekenen dat samenkomsten niet meer mogelijk kunnen zijn. “Omdat wij geloven in samenkomsten.” Dit samenkomen betitelt de Senior Pastor als ‘Fellowship’ en noemt het discriminerend wanneer dit niet meer mogelijk zou kunnen zijn. “Want daarmee worden we beperkt in de uitoefening van onze geloofsovertuiging.”

Gimith is de mening toegedaan, dat de kerken niet gesloten kunnen blijven. Hoewel hij de regels voor het maximaal aantal toegestane personen in een kerk ook een beperking vindt, geeft Gimith aan daarvoor begrip te hebben. Hierover merkt hij op, dat 50 personen een begin is. “Maar, als we praten over 50 personen, terwijl we beschikken over een grote zaal, en als je dat vergelijkt met de Nationale Assemblee, waarbij die vergaderzaal veel kleiner is, maar wel 51 personen accommodeert, dan zou men ook de oppervlakten mogen vergelijken”. Gimith steekt niet onder stoelen of banken, dat hij de benadering vanuit de overheid niet geheel rechtvaardig vindt.

Relatie kerk en vaccin

Over de relatie tussen de kerk en het vaccinatieprogramma van de overheid merkt hij op dat de kerk niemand dwingt om wel of geen vaccin te nemen. “Dat wordt aan de mensen zelf overgelaten. We komen aan niemands wil.’

Financiën
De inkomsten zijn zwaar achteruit gegaan. De gemeente teert op reserves. Het delen van voedselpakketten is vervangen door het delen van porties eten. Toch gaat ‘Bribi’ door met sociale projecten. “De salarissen van de mensen die in vaste dienst zijn van de gemeente komen momenteel in gevaar.” Met de hulp van God lukt het om nog op het nippertje uit alle kosten te komen, maar sparen is verleden tijd, vertelt de Pastor. 

Sociale functie
Naast het uitdelen van voedselpakketten, betaalt de gemeente ook de studiekosten van HBO-studenten en wordt op de donderdag voeding gegeven aan de thuis en daklozen. “We helpen ook de mensen die hun huishuur niet meer kunnen betalen.” Verder ondersteunt de kerk diverse andere sociale doelen. Daarnaast zijn er ambtenaren die door de spanningen op hun werk gemoedsrust zoeken. Hetzelfde gebeurt ook door relaties te ondersteunen en begeleiden wanneer het even tegen zit. “Naast psychische en sociale begeleiding geven wij ook geestelijke begeleiding middels gebeden”, verduidelijkt Gimith. Door het sluiten van de deuren ontstaan er gaten in deze vormen van ondersteuning naar de samenleving toe, bepleit hij.

Bepaalde tijd

Als een van de oplossingen ziet de voorganger, dat er op de zondag gelegenheid wordt geboden aan personen, dat zij op de zondag de kerk gedurende een bepaalde tijd kunnen bezoeken met inachtneming van de Covid-regels. Hij ziet dat als een ideale oplossing en noemt Barbados als voorbeeld waar dit systeem wordt toegepast. “Tijdens de total lockdown mochten de mensen naar de kerk”, besluit Gimith.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: