Krijgsraad stelt voortzetting 8 decemberproces uit vanwege Covid-situatie

De griffier van de Krijgsraad heeft donderdag 27 mei bekendgemaakt, dat de voortzetting van de 8 decemberstrafzaak, welke zou plaatsvinden maandag 31 mei, tot nader order uitgesteld.

‘Met het oog op de recente ontwikkelingen rondom de Covid-19 situatie, met name de uit de hand gelopen besmettingen en overvolle bezetting van de zorginstellingen en de respectieve intensive care units, dienen stringentere maatregelen te worden getroffen teneinde de kans op besmetting voor alle actoren binnen de strafrechtspleging te verminderen’, aldus de Krijgsraad.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: