Buitengewone vakbondsactie aangekondigd in St. Vincentius Ziekenhuis

In kringen van de Progressieve Vakcentrale C-47 werd vernomen, dat de Bond van Personeel in het Sint Vincentius Ziekenhuis, vakbondsacties voorbereid. Vakbondsleider Gill Clyde bevestigde een en ander. “Ik kan niet ontkennen, dat er stappen in die richting zijn gezet.”

Solidair met de samenleving

De spreker voegt eraan toe, dat het bestuur en de leden van de bond hun verantwoordelijkheden kennen en solidair zijn met de bevolking die een gezondheidscrises meemaakt. “Er wordt niet alleen opgekomen voor de belangen van de leden, uiteindelijk gaat het om de totale samenleving. Het ziekenhuis moet binnenhuis alles zo goed mogelijk op orde hebben om naar behoren diensten te kunnen verlenen.”

Interne kwestie

Er is een bekendmaking naar de directie van het ziekenhuis gestuurd, waarin om een onderhoud is gevraagd om een dringende, niet nader genoemde kwestie te bespreken. De voorgenomen vakbondsactie werd in het schrijven aan de gesprekspartner aangekondigd. Het al dan niet doorgaan van de wat genoemd wordt een stil protest is afhankelijk van, het al dan niet ontvangen van de bond om een brandende kwestie, die voorlopig intern wordt gehouden te bespreken.

Vakbondsprocedures en protocollen

De deuren van RKZ zullen als de actie onverhoopt doorgaat niet sluiten. Het werk, nog minder de patiënten, zullen lijden onder de te voeren actie. De behandeling zal met inachtneming van alle vakbondsprocedures en protocollen plaatsvinden.

Burgerkleding

Van een verpleger werd vernomen, dat het om een buitengewone actie gaat. Er wordt normaal gewerkt, met het verschil dat het personeel in burgerkleding op het werk zal verschijnen. Het wordt een stil protest, waarmee om aandacht wordt geschreeuwd voor omstandigheden die iedereen pijn doen.

C-47 Assemblee van de Arbeid

In het ziekenhuis werd eveneens vernomen, dat de C-47 Assemblee van de Arbeid die op woensdag 26 mei zou worden gehouden, vanwege de weersomstandigheden verschoven is naar vrijdag 28 mei. Volgens voorzitter Robby Berenstein, zal de komende assemblee een zoom-ontmoeting worden. De agenda van de vergadering werd niet bekendgemaakt. De voorzitter liet doorschemeren, dat de algemene situatie in het land zal worden besproken. De lidbonden zullen geïnformeerd worden over het arbeidersbelang daarbij.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: