Staatsolie zet in op ontwikkelen local content

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. maakt zich hard voor de ontwikkeling van local content om zo Suriname maximaal voordeel te laten hebben aan de offshore-olie- en gasindustrie. In samenwerking met Total E&P Suriname, die de leiding heeft over de activiteiten in Blok 58, zijn er hiertoe plannen opgesteld. De ontwikkeling en vervolgens productie van de offshore-vondsten hebben voor Suriname en Staatsolie de hoogste prioriteit. Ingegeven door onze visie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de vooruitgang van Suriname, ondersteunen wij de overheid graag met local content ontwikkeling, zo bericht Staatsolie woensdag 26 mei.

Een goed ontwikkelde local content voor de olie- en gasindustrie kan ervoor zorgen, dat een brede groep leveranciers en hun werknemers, en daarmee de hele economie, meedelen in de welvaart. De kennis en ervaring die worden ontwikkeld, kunnen ook in andere sectoren worden ingezet en zijn daarmee ondersteunend voor de duurzaamheid en zelfredzaamheid.

Local content kan worden omschreven als de mate waarin Surinaamse bedrijven en burgers meedelen in de economische activiteiten die de offshore-vondsten met zich meebrengen. Het gaat hierbij om de levering van (lokaal geproduceerde) goederen en diensten en de invulling van arbeidsplaatsen door Surinamers. Om dit mogelijk te maken zal moeten worden gewerkt aan scholing van individuen en de certificering van bedrijven.

Schakels

Lokale goederen en diensten moeten concurrerend zijn ten opzichte van buitenlandse, maar bovenal van uitmuntende kwaliteit zijn en voldoen aan hoge internationale veiligheidsstandaarden. Activiteiten in de offshore-olie- en gasindustrie zijn specialistisch en zeer kostbaar. Alle schakels in het proces moeten daarom goed op elkaar zijn ingespeeld, omdat elke onderbreking enorm veel oponthoud en kosten met zich kan meebrengen. Ook de omstandigheden van het werken op/in de zee zijn veel uitdagender, zoals de grote afstand tot het vasteland, hoge drukken in de putten en het gevaar van gas- of olielekken. Willen leveranciers specifieke goederen en diensten leveren aan de offshore-industrie, dan dienen zij daarvoor de nodige veiligheids- en kwaliteitscertificaten te bezitten. Als een Surinaamse leverancier aan de voorwaarden voldoet, kan een offshore-partner (Operator) van Staatsolie op grond van de productiedelingsovereenkomst het product of de dienst niet weigeren. Staatsolie ziet erop toe dat deze bepalingen in het contract worden nageleefd. Tot nu toe hebben de Operators zich positief opgesteld, maar mochten er klachten zijn over het toewijzingsproces, dan kan contact worden opgenomen per e-mail op [email protected]

Lokale bestedingen

Staatsolie heeft erop toegezien, dat Total E&P Suriname reeds gebruik maakt van lokale leveranciers van goederen en diensten. De inschatting is dat nu reeds ruim US$ 50 miljoen per jaar in Suriname zal worden besteed. Total zal dit jaar minimaal veertien lokale kantoormedewerkers aantrekken. De internationale dienstverlenende bedrijven hebben ook Surinamers in dienst. De lokale bestedingen van Total en zijn partners zijn onder andere voor:

• Huisvesting, kantoorhuur, autolease en levensonderhoud van het team van 45 Total-medewerkers dat naar Suriname is gekomen.

• Levering van voeding aan de twee boorplatformen die nu activiteiteten uitvoeren in Blok 58.

• Huur van hotelkamers voor boorpersoneel dat tijdelijk in quarantaine moet voordat zij de zee op gaat.

• Dieselleveringen waarvan de opbrengsten kunnen oplopen tot US$ 30 miljoen per jaar.

• Mobilisatie van een bevoorradingschip dat boorafval voor behandeling aan land brengt en voedselvoorraden meeneemt voor de boorplatformen.

• Tewerkstelling van (keuken)personeel op boorplatformen.

Staatsolie zet zich nu in om de opslag van pijpen en boormateriaal ook in Suriname te laten opzetten, de zogeheten lay down area. Total is hiertoe een aanbesteding aan het voorbereiden. De huidige diepgang van de Surinamerivier is hierbij een uitdaging gebleken. Binnenkort start het baggeren van de rivier, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan. Staatsolie blijft in overleg met Total over opties voor het inzetten van bevoorradingsschepen met een geringere diepgang.

Plannen

Staatsolie is ook in de komende periode van plan de ontwikkeling van local content op een actieve manier te

ondersteunen, onder andere door het:

• Vervullen van een faciliterende rol bij het tot stand komen van een shorebase (walfaciliteit) in Suriname.

Dit houdt in dat Staatsolie de behoeften en plannen van Total doorgeleid naar de verscheidene lokale initiatiefnemers om zo een doelmatige en economisch verantwoorde oplossing te vinden. Hierbij zullen zowel bestaande als nieuw op te zetten faciliteiten als optie bekeken worden.

• Adviseren en assisteren bij het opzetten en uitvoeren van lokale trainings- en opleidingsinitiatieven.

• Opzetten van een Local Content Development Office, waarmee local content-ontwikkeling beleidsmatig en structureel zal worden aangestuurd.

• Organiseren van seminars voor lokale leveranciers.

• Bevorderen van partnerschappen tussen Surinaamse bedrijven en gekwalificeerde internationale bedrijven. Hiertoe zal Suriname als investeringsbestemming bij internationale bedrijven en overige dienstverleners in de olie- en gasindustrie worden gepromoot.

Staatsolie en Total E&P Suriname zullen samenwerken om de local content-ontwikkeling te optimaliseren.

Op het gebied van diensten en goederen zijn dat activiteiten gericht op het versterken van de capaciteiten van lokale dienstverleners, zodat zij op het niveau kunnen komen dat vereist is om mee te doen aan de

offshore-olie- en gasindustrie. Lokale leveranciers kunnen hun capaciteiten, services en goederen aanbieden aan Total via het e-mailadres [email protected].  

Als het aangebodene binnen de activiteiten van Total nodig is, zal er een kwalificatieproces op gang komen. Na afronding van dat traject zou een leverancier in aanmerking kunnen komen om deel te nemen aan een toekomstige aanbesteding door Total.

Staatsolie is al 40 jaar actief in de oliesector en beschikt over een goede database van solide lokale leveranciers en zal indien nodig Total over hen adviseren.

Wat de ontwikkeling van gekwalificeerde arbeidskrachten betreft, zal de focus liggen op certificeringstrainingen, verbetering van middelbare technische en beroepsopleidingen, en het identificeren van de behoeften van hogere technische onderwijsinstituten om waar nodig een verbeteringsslag.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: