Commissariaat Wanica Noord-West druk in de weer met opschoon werkzaamheden

Het districtscommissariaat Wanica Noord-West is reeds geruime tijd bezig met het ophalen van lozingen, kanalen en het opschonen van verstopte duikers. 

Deze werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken en Landbouw, Veeteelt en Visserij. Tevens hebben de veldwerkers van het commissariaat en de ressortkantoren, de ressortraadsleden, maar ook burgers van diverse buurten (burgerparticipatie), meegeholpen om met haken en andere tools het afwateringsprobleem aan te pakken, zo meldt het commissariaat woensdag 26 mei.

Reeds ruim voor de aanvang van de grote regentijd, sinds januari, zijn de werkzaamheden begonnen. Er is toen gestart met onderhoudsbeurten in de diverse Leidingen in het ressort Saramaccapolder.

Maar, ook in de andere ressorten zijn kanalen en lozingen opgehaald. Er wordt gekeken naar gebieden die prioriteit genieten en waar de noodzaak het hoogst is.

De lozingen die in de afgelopen twee maanden reeds zijn opgehaald zijn:

– lozingen van het Sardjoeproject;

– lozingen van de Katwaroeweg;

– het kanaal langs de Commissaris Weythingweg;

– de tussenlozingen van de Mawakaboweg, de Esperanceweg, de Santopolderweg en de lozing van de Mohamed Rashied Pierkhanweg;

– de lozing vanaf Leiding 5 tot het Saramaccakanaa;l

– de lozing van de Henkie Spalburgweg;

– lozing dat dwars door de percelen van de Helena Christinaweg  (zuidelijke kant) loopt;

– lozing van de Santopolderweg en de Helena Christinaweg;

– de lozingen van het Marga Werkhovenweg en de Carlo Julenweg;

– de tussen lozing van de Bomaweg en de Santopolderweg;

– de lozing aan de Ketjapweg en de achterlozing van de Aspergeweg;

– lozing tussen de Frederikshoopweg en de Mohamed Rashied Pierkhanweg;

– de lozing te Leiding 16;

– de tussenlozing van de Merveilleweg en de Peprepinweg;

– het Tawajariekanaal;

– de lozing aan de Andijvieweg;

– de lozing aan de Nagriweg;

– de lozing tussen de Magentaweg en de Fredrikshoopweg;

– de lozing aan de Leiding 17;

– de lozingen aan de Triveraweg;

– de lozingen van Leiding 14;

– de lozing op de hoek van de Zuurzakweg en de Bomaweg;

– tevens een verstopping opgeheven middels een machine bij de  brug van de Tawajariepolder; 

Districtscommissaris Suraskha Hirasingh heeft meerdere malen zich persoonlijk georiënteerd op de diverse plekken samen met de relevante stakeholders om zich ervan te vergewissen dat de werkzaamheden correct plaatsvinden, maar ook om de noden van de burgers aan te horen. Hirasingh geeft aan dat de werkzaamheden door zullen gaan en er getracht zal worden zoveel als mogelijk alle dichtbegroeide kanalen op te halen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: