Selectiemethode nieuwe Surinaamse ambassadeurs

Aansluitend op mijn vorige artikel “Ideale eigenschappen en taken van een succesvolle nieuwe Surinaamse ambassadeur” volgt hier een methode voor de selectie van de meest geschikte ambassadeurs. Vanwege onze precaire financiële situatie moeten de nieuwe Chef de Postes op de Surinaamse ambassades de juiste eigenschappen, vaardigheden en kennis hebben en speciale economische taakstellingen krijgen om van toegevoegde waarde voor ons land te zijn. We kunnen het ons niet meer permitteren om onbekwame familie en vrienden op ambassadeposten te benoemen zoals de vorige regeringen tot nu toe altijd hebben gedaan.

Onderstaande tabel toont mijn unieke ambassadeurs audit, bestaande uit 37 hieraan gerelateerde stellingen. Het verdient aanbeveling aan de hand van deze checklist de gerichtheid van ambassadeurs te beoordelen. Beantwoord hiertoe de beweringen in bijgaande tabel, met een cijfer 1 t/m 3. Tel de scores verticaal bij elkaar op. Hoe dichter de totaalscore bij 111 ligt, des te geschikter de ambassadeur is. Hoe dichter de totaalscore bij 37 ligt, des te ongeschikter de ambassadeur.

Loknath Gajadhar Sukul, MBA, BSC

Voor nadere informatie: Tel: 8983461 | [email protected]

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: