De unificatiekoers per direct terugdraaien

De door de regering gestelde maatregel om per 22 september 2020 de unificatiekoers in te voeren heeft tot heden geen zoden aan de dijk gelegd. Integendeel druist deze maatregel tegen alle verwachtingen in. Deze maatregel heeft ervoor gezorgd dat heden ten dage de koopkracht drastisch is afgenomen en door de inflatie voortvloeiende financiële problemen drastisch zijn toegenomen waardoor de prijzen van basisgoederen voor de doorsnee burger onbetaalbaar zijn geworden om maar te zwijgen over de luxeartikelen.

Dit is wat men noemt natte vinger werk en geen stringent beleid op dit terrein.

Unificatie betekent letterlijk gelijkmaking of het tot eenheid maken oftewel een wisselkoers voor alle sectoren. De strategie hierachter is niet van bijzondere klasse want een ingevoerde maatregel moet regelmatig geëvalueerd, getoetst en gemonitord worden en waar nodig worden bijgeschaafd om deze in goede banen te leiden. Het lijkt alsof ze het spoor bijster zijn en niet weten hoe tot een goede oplossing te komen. De strategie en doelstelling blijken uit het oog te zijn verloren. Hoe moet het dan verder als de koers wordt vrijgelaten, zoals het IMF eist van de regering. Dring dresi wakti siki, ma no dring siki waki dresi is mijn uitgangspunt.

Op de vraag waarom de unificatiekoers van US$ 7.52 naar US$ 14,29 is teruggedraaid strookt niet met de werkelijkheid als uitgangspunt. Dit is een verwachting en wenselijkheid die achteraf gezien juist een bijkomend probleem is geworden. Volgens zeggen van de president en de minister van financiën en planning in de Nationale Assemblee is de koers van US$ 7,52 niet realistisch want de koers lag rond de US$ 18. Hieruit begrijp ik dat de straatkoers oftewel de zwarte markt ermee bedoeld wordt wat iets vanzelfsprekend was in die periode. Een groot deel van het volk moet tot op heden huishuur, hypotheekleningen, studie van kinderen o.a. in het buitenland en andere financiële verplichtingen voldoen in Amerikaanse dollars.

Mijn conclusie is dat het hier niet gaat om een handjevol personen maar

waarschijnlijk duizenden waardoor de straatkoers wordt opgevoerd wegens schaarste aan US dollars. Dit is mede het logisch gevolg dat er een tekort aan US dollars is ontstaan omdat deze massaal door de handelaren werd opgekocht om winst te maken en door de maatregelen van de banken waardoor de mensen niet in voldoende mate over hun geld kunnen beschikken. De vraag die ik mezelf hierbij moet stellen is waarom er gekozen is voor de unificatiekoers van US$ 14,29. In werkelijkheid is dit een waardedaling van de SRD met 100 procent.

De SRD is ten opzichte van de US dollar met 100% gedevalueerd.

En de doelstelling van de regering om de koers te beheersen en weer omlaag te brengen is wat je noemt je reinste waanzin want je gaat niet eerst je eigen munteenheid met 100% devalueren om deze vervolgens weer omlaag te brengen. A san’ na pur broekoe wer’ broekoe oftewel water naar zee dragen.

Waarom is de koers van US$ 7,52 niet gehandhaafd of verlaagd met de helft naar SRD 3,76 dan zou de SRD ten opzichte van de Amerikaanse dollar met 100% in waarde zijn gestegen. Dan had de samenleving vandaag aan de dag niet met een financiële strop aan de nek gezeten en zouden ze 2x zoveel te besteden hebben. Ook de vakbonden zouden dit toejuichen want de prijzen zouden dan vele malen lager zijn dan 1 jaar geleden.

Nu bijna acht maanden later staat de koers schrikbarend op SRD 21,50 voor èèn US dollar, dat is wederom een devaluatie van 100%. Door de straatkoers is de SRD nu met 200% ten opzichte van de Amerikaanse Dollar gedevalueerd, wat betekent dat de samenleving verder in een negatieve spiraal is komen te verkeren. Dit is een stijgende trend in de negatieve sfeer. Ik pleit ervoor dat de regering de unificatiekoers herziet en deze terug draait naar een voor het volk aanvaardbaar niveau en streven naar een eenheidsstaat.

Voordelen voor het volk:

1. Alle prijzen inclusief die van basisgoederen en luxe artikelen zullen afnemen. 2. Armoede wordt hierdoor bestreden. 3. Er zal een financiële injectie komen voor alle sectoren. 4. De staatsschuld in SRD zal met de helft afnemen.. 5. De mensen die onder de armoedegrens leven zullen meer te besteden hebben. 6. Mensen zullen beter in staat zijn hun in schulden af te lossen. 7. Studenten zullen beter in staat zijn hun studie te betalen. 8. Het volk zal meer te besteden hebben, 9. De mensen zullen de covid maatregelen beter gehoorzamen. 10. Criminaliteit zal afnemen. 11. Werkgelegenheid zal hierdoor toenemen. 12. Het zal als een inspiratiebron werken voor ondernemers. 13. Mensen zullen een goede nachtrust hebben en niet gestrest zijn. 14. Ziektes als hoge bloeddruk en diabetes zullen afnemen. 15. Kinderen hoeven niet meer met een lege maag naar school. 16. Mensen zullen tot rust komen en niet meer gefrustreerd raken maar ontspannen zijn. 17. Mensen hoeven geen 2, 3 of 4 banen te hebben om het hoofd boven water te houden

Rou Helslijnen

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: