BEP roept op tot vrede en rust binnen Marrongemeenschap

De Partij voor Broederschap Eenheid in Politiek (BEP) roept de Surinaamse samenleving uitdrukkelijk op om rust en vrede te bewaren in de kwestie die zich thans afspeelt op het ministerie van Grond- en Bosbeheer en het vermeende ontslag van minister Diana Pokie. Deze oproep gaat heel bijzonder uit naar de Marrongemeenschap, met name leden van de Saamakastam die zich enorm gekwetst en miskend voelen door de huidige gang van zaken, die zij als oneerlijk en onacceptabel kwalificeren. 

De BEP die als politieke organisatie opereert te midden van de samenleving volgt deze zaak ook op de voet. Wij hebben natuurlijk kennisgenomen van de verschillende vormen van afkeuring, dreigementen en verkeerde etnisch getinte sentimenten die de afgelopen dagen via de media en voice berichten gelanceerd zijn door leden van de twee grootste Marronstammen, nl. de Saamaka en Okanisi.

De BEP vraagt aan alle verantwoordelijken een correcte houding aan te nemen in deze kwestie en alles in het werk te stellen de vrede en broederschap tussen deze twee stammen te waarborgen. De BEP benadrukt dat zij de gemoederen best begrijpen, maar dat niet vergeten mag worden dat het hier slechts om een interne machtsstrijd gaat van een politieke partij. Wat zich nu voltrekt is geen strijd of vijandigheid tussen alle Saamaka en Okanisi, dus het mag absoluut niet naar dat niveau getild worden.

Wij moeten beseffen dat met verdeeldheid geen ontwikkeling op gang gebracht kan worden. Laten wij daarom onze uiterste best doen om de goede verstandhouding die onze Marron-voorouders hebben bewerkstelligd te koesteren en verder aan te wenden voor verdere ontwikkeling en vooruitgang van het binnenland. Anderen hebben dit telkens gebruikt voor hun politiek voordeel, dus laten wij goed oppassen want samen is veel meer te winnen, dan er te verliezen valt!

De BEP begrijpt alle emoties die nu de vrije loop krijgen, maar dit soort problemen kunnen niet in deze sfeer worden opgelost. Er zijn immers vele Aucaners (en ook andere bevolkingsgroepen) die in deze aangelegenheid de zijde van minister Pokie hebben gekozen en de vermeende reshuffeling van deze minister van Grondbeleid en Bosbeheer ten stelligste afkeuren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: