Minister Pokie blijft onder vuur liggen vanwege mogelijk incorrect verstrekte concessies

De inmiddels tot een kwestie verworden ‘Pokie’ leidt tot allerlei verhalen en geruchten, vooral op social media, over onder andere mogelijk ten onrechte afgegeven concessies of het juist niet verstrekken van concessies aan bepaalde personen. Inmiddels is door de regering een commissie ingesteld die hier onderzoek naar doet en tijdens dat onderzoek is minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer verzocht om met verlof te gaan.

Ondertussen lekken er meer en meer documenten uit, waaruit zou moeten blijken, dat de minister gronden op een onjuiste wijze zou hebben uitgegeven, ook aan vicepresident Ronnie Brunswijk. Brunswijk heeft naar aanleiding van berichten over aan hem uitgegeven gronden het volgende vrijdagochtend 14 mei bekendgemaakt op zijn Facebook-pagina:

Zo cir- culeert er ook een docu- ment, een be- schik- king, van 20 novem- ber vorig jaar van de minister waarin gewezen wordt op een op 9 juli 2020 ‘bijgesteld verzoekschrift’ van 5 oktober 2019 van het bedrijf GH Timber Company NV in Paramaribo ter verlenging van een concessie voor de houtexploitatie. Een beschikking is afgegeven op 15 juli 2020.

Het stuk vermeldt tevens dat het gaat om een aan GH Timber Company verstrekt concessierecht ‘voor de bosexploitatie van 02 (twee) terreinen vermoedelijk groot 27.950 ha. en vermoedelijk groot 19.800 ha. beiden gelegen in het district Sipaliwini’. Maar, zo staat ook te lezen in het document, in de beschikking zijn ‘onvolkomenheden geconstateerd’ waardoor het concessierecht ‘niet overgeschreven kan worden in de openbare registers bij het Management Instituut GLIS’. De beschikking dient aangepast te worden ‘en gelet op datum van die beschikking’ is het, aldus de minister, ‘het beste om die met terugwerkende kracht van datum van verlening in te trekken en opnieuw (middels een gecorrigeerde beschikking) het concessierecht te verlenen’.

De beschikking stelt verder onder andere ‘dat deze concessie niet van toepassing is c.q. niet kan worden uitgeoefend op gebieden waarop aan derden eventueel concessie en andere geldende rechten terzake houtexploitatie reeds zijn verleend, dan wel zijn gereserveerd t.b.v. derden, alsook in de nog door de Regering aan te wijzen gebieden alwaar de leefgemeenschappen van in stamverband wonende burgers economische activiteiten , met name landbouw, bosbouw, klein mijnbouw, visserij en jacht bedrijven c.q. kunnen bedrijven’.

Onduidelijk is echter of het in dit specifieke geval gaat om een incorrect handelen van minister Pokie. De afgelopen dagen heeft de top van de ABOP intensief overleg gehad over de positie van Pokie. Duidelijk is geworden, dat de ABOP van haar af wil en het liefst per onmiddellijk. Maar, welke argumenten de partij daarvoor heeft blijft vooralsnog onduidelijk.

  • Pokie is eigenlijk een BEP-politica. In 2004 werd ze kernlid van Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) voor Brokopondo. Tijdens de verkiezingen van mei 2005 werd ze gekozen tot lid van De Nationale Assemblee via de gezamenlijke lijst van de A-Combinatie bestaande uit de BEP, ABOP en Seeka. Op 25 mei 2010 werd ze herkozen als Assembleelid. Rond die tijd raakten echter leden van de BEP onderling verdeeld. De partij stapte uit de A-Combinatie en wilde dat de politici dit ook zouden doen. Linus Diko was minister in het nieuwe kabinet, die met samenwerking van de A-Combinatie was geformeerd, en bleef zitten. Diana Pokie en Waldie Ajaiso waren twee van de vier BEP-leden in de Assemblee. Zij stonden beide achter Diko en besloten de A-Combinatie evenmin te verlaten. De BEP royeerde hierop Pokie en Ajoiso als lid van de partij en liet het Centraal Hoofdstembureau in juli 2012 beide parlementsleden terugroepen. Pokie en Adjiaso lieten de beslissing vervolgens aan de rechter. Die besliste in september dat het lidmaatschap van de BEP en De Nationale Assemblee voor Pokie geheractiveerd diende te worden. Rond 2014 maakte Pokie de overstap naar de ABOP van Ronnie Brunswijk, om die partij bij de verkiezingen van 2015 in het district Brokopondo te vertegenwoordigen. Ze kwam weer terug in De Nationale Assemblée.

Vermeldenswaard is ook, dat Pokie van de Saramaccaanse stam is en 

Brunswijk stamt van de Aucaanse stam. Dagblad Suriname heeft vernomen, dat Saramaccaners in het district Brokopondo zeer ontstemd zijn over de huidige insinuerende beschuldigingen aan het adres van Pokie. In deze hele affaire is het verder opmerkelijk dat enkele fractieleden van de VHP in het parlement in een brief aan president Chandrikapersad Santokhi lieten weten dat zij graag Pokie behouden als minister van Grondbeleid en Bosbeheer. Hiermee keerden die fractieleden zich tegen hun coalitiegenoot, de ABOP.  Het aanstellen en benoemen van bewindslieden is daarenboven geen zaak voor politieke partijen, laat staan fracties, maar is het prerogatief van de president. 

Betrokken partijen zouden inmiddels hebben besloten om tijdens een algehele evaluatie van het kabinet, rond de dag dat de regering een jaar aanzit, op een ‘nette wijze’ uit haar functie als minister te zetten.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: