President Santokhi: ‘SCSD-project is mijlpaal voor Suriname’

President Chandrikapersad Santokhi noemt het maandagochtend 10 mei in de Congreshal te Paramaribo gelanceerde Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project (SCSD-project) een mijlpaal. De lancering was georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), aldus de voorlichtingsdienst van de regering.

In haar toespraak ging EZ-minister, Saskia Walden in op de impact van het project. ‘De voornaamste doelen van het project zijn om het concurrentievermogen van Suriname te verbeteren en de verdiencapaciteit te verhogen middels het diversifiëren van de economie. Een deel van de gelden is speciaal gereserveerd voor vrouwelijke ondernemers. Vrouwen neem daar de mogelijkheid om uw bedrijfsidee verder te ontwikkelen.’

Haar collega-minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, plaatste het belang van dit project tegen de achtergrond van het nog op te zetten Delfstoffeninstituut. Volgens hem is een sterk juridisch en institutioneel kader hierbij onmisbaar. Met het SCSD Project zal de delfstoffensector beter tot ontwikkeling gebracht kunnen worden, vooral daar het de bedoeling heeft ook ondernemers in deze sector te ondersteunen.

President Santokhi memoreerde hetgeen in het regeerakkoord van de regering is opgenomen, dat de overheid zich volledig zal inzetten om het vertrouwen van de bevolking in een goede en stabiele toekomst te vertalen en te werken naar een inclusieve en rechtvaardige samenleving waar eenieder meer welzijn en welvaart kent.

‘De economie groeit vanuit ondernemerschap en innovatie. Ondernemerschap en innovatie zijn de factoren die landen in staat hebben gesteld om hogere ontwikkelingsstadia te bereiken, zelfs na een diepe financieel-economische crisis”, aldus het staatshoofd. Volgens hem zijn er ontwikkelde landen die in een diepe financieel-economische crisis zijn geraakt en mede door ondernemerschap en innovatie in staat zijn geweest hun economie duurzaam te ontwikkelen.

Volgens het regeerakkoord 2020-2025 heeft de overheid een belangrijke rol te vervullen in de economie door de juiste voorwaarden voor productie te scheppen. Het gaat om voorwaarden op de gebieden van wetgeving, rechtshandhaving, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, planning en infrastructuur.

Middels het project zullen op middellange- en lange termijn geïdentificeerde groeisectoren versterkt worden. Het gaat om de benutting van de natuurlijke hulpbronnen om de modernisering van de agrarische sector – inclusief de agro-industrie, visserij, bosbouw en bos- en natuurproducten – te vergroten met de moderne digitale dienstverlening.

Santokhi benadrukte, dat de regering het belang van diversificatie van de economie, productieverhoging en export, alsook het creëren van werkgelegenheid erkent, om zodoende de groei en de ontwikkeling van de Surinaamse economie teweeg te brengen. Om deze doelstellingen te realiseren, voert de staat Suriname in samenwerking met de Wereldbank het SCSD-project uit, dat als doel heeft om activiteiten te financieren ter ondersteuning van verbeteringen in governance en ter vergroting van het concurrentievermogen in de mijnbouw, agri-business en toerisme.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: