Deel padi oogst verloren

Een niet onaanzienlijk deel van de huidige najaarsoogst van padi lijkt definitief verloren te gaan vanwege wateroverlast. Dagblad Suriname heeft vorige week al bericht, dat padi-arealen met daarop oogstrijpe padi onder water staan en daardoor moeilijk bereikbaar voor de combines (padi oogstmachines). Boeren hadden gehoopt dat het weer enigszins zou meewerken, echter is in de afgelopen dagen sprake geweest van nog meer regen.

Op vele plekken, zoals in het Wageningen gebied, is het water zelfs de damwegen overgelopen. Nog deze week, uiterlijk volgende week, zou er nog geoogst kunnen worden. Daarna is de padi overrijp en zal oogsten zinloos zijn. Vele padiboeren die met deze situatie te kampen hebben zitten letterlijk met het handen in het haar.

Kwart oogst nog in het veld

In het najaarsseizoen was er circa 32.700 hectare aan padi ingezaaid. Tot eind april moest er nog circa 7.800 hectare worden afgeoogst. Hoeveel hiervan ondertussen is afgeoogst is niet bekend. Wel was bekend dat een groot deel van de nog in veld staande padi onder water stond en dat het afoogsten enorme problemen ondervindt.

Boeren beklagen zich erover, dat ze door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), afdeling Nickerie, in het ongewisse zijn gelaten. Meerdere malen zou bij LVV erop zijn gewezen om een schaderapport te laten opmaken, echter zijn naar hun zeggen geen stappen in die richting gezet. Het VHP-Assembleelid Harriët Ramdien heeft vorige week in gesprek met Dagblad Suriname gewezen op de de grote problemen die boeren ondervinden bij de oogst vanwege wateroverlast, en mogelijke schade/verliezen waar ze tegen aan kijken. Ze sprak toen de hoop uit dat de boeren door de overheid gecompenseerd zullen worden. Basis hiervoor is wel een schaderapport. De volksvertegenwoordigster wees op de grote investeringen die boeren hebben gepleegd om in te zaaien. De arealen moesten zaaiklaar gemaakt worden, zaaizaad en meststoffen moesten worden ingekocht.

Deze investeringen hebben de boeren veelal kunnen plegen door middel van bankleningen. Deze zogeheten seizoen kredieten dienen de boeren echter voor de volgende inzaai (juni/juli) terug te betalen. Met de verliezen waar vooral de kleine boeren nu reeds tegen aan kijken, vragen zij zich in gemoede af hoe ze in staat zal zijn om straks in te zaaien.-.

SS   

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: