VHP-fractie reageert in brief aan Santokhi op mogelijke reshuffeling GBB-minister

VHP-fractie aan president Santokhi: ‘U zei dat geen enkel ministerie eigendom is van een politieke partij’

De fractie van de VHP in De Nationale Assemblee heeft in een brief aan president Chandrikapersad Santokhi gemeld, dat haar de informatie heeft bereikt, ‘dat de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zo mogelijk vervangen zal worden’. 

‘We wensen u in herinnering te brengen, dat u bij de presentatie van uw kabinet had aangegeven dat geen enkel ministerie het eigendom is van een bepaalde politieke partij. Wij erkennen, dat het benoemen en ontslaan van een minister uw prerogatief is, echter zien wij geen termen aanwezig om vooralsnog een wijziging aan te brengen in het kabinet.’

De VHP-fractie als grootste fractie binnen de coalitie schrijft in de brief het prematuur te vinden om in deze urgentie- en herstelfase reshuffeling binnen het kabinet te plegen.

‘Wanneer u onverwijld toch zou mogen besluiten de minister in casu te vervangen, vraagt de VHP-fractie u dwingend deze opengevallen vacature te doen invullen met een voordracht uit de VHP.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: