Minister Pokie in Assemblee: ‘Ontsluiten gebieden gaat gepaard met hoge kosten’

Minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft tijdens de Assemblee-vergadering van donderdag 6 mei haar licht laten schijnen over het grondbeleid. De bewindsvrouwe heeft in haar beantwoording van vragen gesteld door Assembleeleden tijdens de vergadering van 29 april onder meer gewezen op de hoge kosten om gebieden te ontsluiten. Daarnaast kampen veel verkavelingsprojecten met ontsluitingsproblemen. 

Veel verkavelingsprojecten met ontsluitingsproblemen

Het beleid inzake de gronduitgifte is gestoeld op het principe ‘elke burger een stuk grond’. ‘Het is echter zaak dat er bouwrijpe gronden geïdentificeerd worden om dit streven te verwezenlijken. In dit proces zijn er hoge kosten om deze gebieden ontsluiten. Er zijn oriëntatiegesprekken met het bedrijfsleven voor ondersteuning en in studie zijn voorstellen om na te gaan hoe burgers een additionele bijdrage zouden kunnen leveren om deze ontsluitingskosten mede te helpen dragen. Er zijn tal van verkavelingsprojecten die met ontsluitingsproblemen kampen, te denken aan de periode 2005 tot heden’, aldus minister Pokie. 

De gronden moeten namelijk toegankelijk worden gemaakt voor burgers. De mensen hebben een beschikking gekregen, maar de gronden zijn momenteel niet toegankelijk. Dus de uitdaging is dat de regering ervoor zorgt dat zij die projecten toegankelijk maakt, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname vrijdagavond 7 mei.

Volgens de minister gaan de mensen, omdat zij de gronden niet kunnen betreden, constant weer nieuwe aanvragen indienen waardoor het lijkt alsof de achterstanden groot zijn. ‘Maar in wezen als je naar het MI-GLIS, het openbaar register gaat, dan hebben de mensen al een stuk grond. Maar, als het niet toegankelijk is, dan lijkt het alsof je hebt, maar je hebt niet.’ Ze voegde eraan toe, dat geïnvesteerd moet worden om tal van projecten van de vorige regering en de regering daarvoor te ontwikkelen voor de burgers.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: