Minister Kuldipsingh geeft Assemblee tekst en uitleg over Covid-steun

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft donderdag 6 mei De Nationale Assemblee (DNA) geïnformeerd over de gang van zaken rond de Covid-19-steun die door de regering wordt uitgekeerd. De bewindsvrouwe ging in op vragen die tijdens de DNA-vergadering van 29 april door Assembleeleden waren gesteld. 

Aan alle personen en bedrijven die door de Covid-19-pandemie getroffen zijn en zich online hebben geregistreerd, worden inmiddels betalingen verricht. Het gaat om personen en bedrijven die zich in de periodes 1-15 februari, 1-7 maart en 1-7 april dit jaar hebben geregistreerd en volgens de vastgestelde criteria geselecteerd zijn om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid. Voor wat betreft de periode februari tot heden is reeds SRD 5.674.500 uitgegeven aan Covid-steun.

Personen die zich in 2020 hadden geregistreerd, zijn in mei 2021 opgeroepen zich opnieuw te registreren. Minister Kuldipsingh herinnerde het parlement nogmaals eraan, dat het bestand van 2020 heel erg vervuild was. Na evaluatie is bepaald dat de personen zich opnieuw kunnen registreren, nu volgens vastgestelde criteria. Zij deed vanuit het parlement een oproep aan de personen die zich in 2020 hadden geregistreerd, die opnieuw te doen.

In de registratieperiode februari tot en met april 2021 zijn 683 personen niet geselecteerd. Hiervan hebben 316 een e-mailbericht ontvangen en 235 een brief. Een aantal van 115 personen moet zijn brief nog ophalen. Minister Kuldipsingh zei, dat zoveel mogelijk wordt geprobeerd de mensen die niet geselecteerd zijn, hiervan op de hoogte te stellen. Zij die wel zijn geselecteerd krijgen ook een brief. Maar, het ministerie kan niet overal aanwezig zijn, aldus de minister, daarom dat men ook via de app en e-mail wordt opgeroepen de brief op te halen. In mei is het traject ingezet om alle geregistreerde personen op de hoogte te stellen van het resultaat van de selectie. ‘Hetzij via mail, telefonisch of app’, sprak de AW&J-minister.

Ze zei ook, dat voor werklozen die zich registreren voor de financiële steun er een matchmaking plaatsvindt met vacatures binnen de vacaturebank bij het ministerie, teneinde deze personen aan een baan te helpen. ‘We kunnen niet eindeloos financiële ondersteuning aan deze mensen blijven geven.’ Indien de vacature wordt gevonden en een werkloze tot tweemaal toe weigert die te aanvaarden, zal hij/zij niet meer in aanmerking komen voor de Covid-19-steun.

Minister Kuldipsingh stelder, dat voor wat betreft de uitbetaling in Marowijne het ministerie voor een technische uitdaging was komen te staan. Maar, dat behoort nu tot het verleden. De bestanden zijn naar de desbetreffende banken verzonden voor uitbetaling. Verder is gebleken dat de meerderheid van het aantal geregistreerden uit Marowijne dat geselecteerd is, geen bankrekening heeft. Het ministerie heeft voor deze groep het proces voor het aanmaken van een bankrekening reeds ingezet. De personen in het district Marowijne, die geselecteerd zijn, kunnen hun uitbetaling binnenkort tegemoet zien. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: