Leefgebied van de jaguar in Suriname wordt in kaart gebracht

Het WWF-Guianas, de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het Amazon Conservation Team Suriname en het Institute for Neotropical Wildlife and Environmental Studies (NeoWild) hebben afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het jaguar beschermings- en monitoringsproject. De partijen gaan gezamenlijk het leefgebied van jaguars in delen van Suriname in kaart brengen. Dat moet informatie opleveren om het grootste roofdier van Zuid-Amerika beter te beschermen.

De jaguar, die in grote delen van Zuid-Amerika bedreigd is, lijkt in Suriname nog een relatief veilige haven te hebben. Maar de bedreigingen nemen toe. Stroperij waar grote Aziatische criminele netwerken bij zijn betrokken en mogelijk conflicten met jaguars in lokale gemeenschappen zijn een probleem. Tegelijk is nog veel onduidelijk over jaguars in Suriname.

Cameravallen

Om een beter beeld te krijgen van de situatie wordt onder meer met zogenoemde cameravallen onderzocht wat de exacte leefgebieden van de jaguar zijn. Ook worden de aantallen prooidieren in diverse gebieden geschat. In het project wordt nauw samengewerkt met de tribale volkeren. Het monitoringsproject wordt uitgevoerd in bos-, savanne- en kustgebieden. Het project heeft een looptijd van twee jaar.

David Singh, directeur WWF-Guianas: ‘Met dit project brengen we voor het eerst alle jaguar-experts van Suriname samen om de status van de jaguar vast te stellen en de grootste bedreigingen in kaart te brengen. Hiermee leggen we een fundament om succesvol te pleiten voor betere jaguarbescherming in Suriname en voor een nationale jaguar strategie om deze majestueuze dieren te behouden.’

Samenwerking

Shanti Venetiaan, voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), bedankte voor de mogelijkheden tot samenwerking die WWF- Guianas door de jaren heen geboden heeft. ‘Ik ben verheugd dat dit nieuwe project is ondertekend en hoop dat de goede samenwerking in de toekomst kan worden voortgezet en eventueel zelfs uitgebreid.’

Partnerschappen vormen met zowel experts, de overheid als de lokale gemeenschappen is van belang om de jaguar nationaal effectief te beschermen, aldus Gwendolyn Landburg, waarnemend hoofd van de Nationale Zoölogische Collectie van Suriname/Centrum voor Milieu Onderzoek (NZCSCMO) en tevens projectcoördinator van dit project. Ook vindt Gwendolyn het belangrijk, dat er tijdens dit project informatie met betrekking tot de jaguar wordt gedeeld met de bevolking zodat men bewust is van de rol die de jaguar heeft in de natuur en de factoren die een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de jaguar populatie in Suriname.

Lokale gemeenschappen

Amazon Conservation Team Suriname (ACT-S) werkt al 25 jaren lang in partnerschap met lokale inheemse en tribale gemeenschappen aan bescherming en behoud van hun traditioneel leefgebied en hun cultuur. ‘Voor lokale gemeenschappen is de jaguar ook van grote culturele waarde’, aldus Jornell Vinkwolk, voorzitter van ACT-Suriname. ‘Jaguars komen voor in tal van traditionele verhalen die van ouder op kind worden doorverteld. En jaguars zijn van belang om het aantal knaagdieren en grazers in balans te houden, zodat die de aanplanten op de kostgronden niet  vernielen. Het is voor ACT Suriname dan ook van groot belang om deel te nemen aan dit project.’

NeoWild is al vele jaren bezig met het monitoren van zoogdieren, waaronder de jaguar, te Brownsberg Natuur Park. Dat heeft veel interessante gegevens over de jaguar opgeleverd. ‘Door lange-termijn monitoring kwamen we meer te weten over de voortplanting van de jaguar en zagen we verschillen met andere populaties in Zuid- en Midden Amerika. Dit project stelt ons in staat om die monitoring nog langer voort te zetten.’

Hieronder een van de zeldzame keren dat een jaguar in Suriname op (video)beeld is vastgelegd en deze beelden dateren alweer van 2012:

error: Kopiëren mag niet!