Boeren Uitkijkpolder verontschuldigen zich

Heden, dinsdag 4 mei hebben de boerencoöperatie van Uitkijkpolder me name de Landbouw Coöperatie Ressort Jarikaba & Omstreken (Coöperatie RJO), de Veeteelt Coöperatie Saramacca en omstreken G.A. (VCS) i.o. en een aantal boeren van Uitkijkpolder, zich verzameld te Kantorencomplex Jarikaba en een gesprek gehad met de districtscommissaris (dc) van Saramacca, mevrouw Sherin Bansi-Durga. De aanleiding van hun gesprek waren de zware beschuldigingen en beledigingen aan het adres van de dc, welke zijn geuit door enkele boeren in de media.

De voorzitter van Coöperatie RJO, de heer M. Ramawadh, heeft zijn verontschuldigingen namens hem en de leden van de coöperatie aangeboden aan de dc en heeft benadrukt, dat de dc correct heeft gehandeld. Door hem is ook aangegeven, dat enkele boeren van de omgeving puur om eigen belangen anderen met verkeerde informatie hebben misleid. 

De heer Ramgatie, die groente teelt en schapen fokt, betreurt het ten zeerste wat enkele gemene boeren van het gebied naar het adres van dedistrictscommissaris hebben geuit. Hij vindt dat als iemand een vrouw, in deze de dc, in een samenleving niet respecteert, ook geen enkel respect naar zijn eigen dochter, zus of moeder zal hebben. Hij heeft ook namens zijn familie en boeren van de omgeving zijn verontschuldigingen aangeboden aan mevrouw Bansi-Durga.

De voorzitter van de VCS, de heer R. Narain, is dezelfde mening toegedaan. Echter geeft hij aan, dat als wij ons gebied willen ontwikkelen dat wij van de buurt het gezamenlijk moeten doen. Geen elk ander gaat het voor ons doen. In deze is de dc van onze eigen buurt, dus zij zal ook een warm hart toedragen aan de ontwikkeling van haar eigen buurt, alhoewel zij is districtscommissaris van geheel Saramacca.

Districtscommissaris Bani-Durga heeft op haar beurt aangegeven dat zij gaat voor ontwikkeling van het district en dat zij nimmer de belangen van de boeren zal schaden. In deze heeft zij aangegeven, dat op de bewuste zaterdag een aannemer op Uitkijkpolder, de boezemlozing zou beginnen op te schonen, zonder enige kennisgeving en begeleiding. Bij oriëntatie van de dc ter plekke en bij navraag wat de opdracht van de werkzaamheden precies inhoudt, werd zij door enkele ressort- en districtsraadsleden aangevallen en beledigd, zonder een bevredigend antwoord. Naar aanleiding hiervan heeft toen de dc de eigenaar van de desbetreffende machine gevraagd om de werkzaamheden stop te zetten, totdat er duidelijkheid verkregen zou zijn.

Het is nimmer de bedoeling van de districtscommissaris geweest om de opschoon werkzaamheden van de desbetreffende stop te laten zetten, hetgeen door enkelingen wordt beweerd.

Alle aanwezigen hebben benadrukt, dat de dc in deze correct heeft gehandeld en dat enkele boeren van de Uitkijkpolder zonder goede informatie zich verkeerd hebben uitgelaten tegenover de districtscommissaris van Saramacca.

Allen hebben aangegeven, dat zij de districtscommissaris ondersteunen en vragen dat zij het goede werk voorzet ter verdere ontwikkeling van het district en met name de agrarische gebieden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: