Minister Walden maakt kennis met AKMOS

Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft dinsdag 4 mei een kennismakingsbezoek gehad van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), zo meldt het ministerie in een kort persbericht.

Vanwege de Covid-pandemie derven vooral de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) inkomsten. De minister moedigde de ondernemers aan om juist met de schaarse middelen mogelijkheden te creëren welke zullen moeten leiden tot werkverschaffing. Ook vindt zij, dat er betere condities geschapen moeten worden om het ondernemersklimaat te verbeteren. 

Verder is het volgens haar belangrijk, dat ondernemers zich gaan bundelen en samen gaan werken om zo voordelen te trekken uit beschikbare internationale fondsen. 

Via het ministerie van EZ zullen de bedrijven en ondernemers te allen tijde de nodige ondersteuning hierbij krijgen. 

Tijdens de bijeenkomst heeft de minister ook een uiteenzetting gegeven over de drie directoraten en hun specifieke beleidsgebieden. Ook ging de bewindsvrouw in op het verbeteren van de “ease of doing business”, de Wet op de Jaarrekening, ratificatie van de EPA (Economic Partnership Agreement) en barrières op het gebied van de export. 

AKMOS-voorzitter Harry Soekhlal zei heel blij te zijn met de uitnodiging van de minister. De Associatie kijkt ook uit naar trainingen en begeleiding voor ondernemers met het oog op de opkomende olie en gasindustrie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: