Ledenvergadering Jongerenvereniging Nauyuga keurt jaarprogramma goed

De Jongerenvereniging Nauyuga heeft woensdag 5 mei een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden nadat de vereniging in augustus 2017 haar laatste grote activiteit ‘Larkan ke Din” (Kinderdag) had georganiseerd. Op deze ALV werd het jaarprogramma goedgekeurd. 

Nauyuga zal zich de komende periode vooral richten op het trainen van jongeren zodat ze voorbereid kunnen worden om betekenisvolle functies te bekleden in de samenleving. Nauyuga heeft sinds haar bestaan een bijdrage geleverd in het voorbereidingstraject tot succesvolle academici, ondernemers en deskundigen in vooraanstaande posities.

Op 10 juni viert de vereniging haar 54-jarig bestaan en is voornemens op die dag het trainingsprogramma voor de leden te lanceren. Het doel van Nauyuga is het nationaal bewustzijn van de Surinaamse jongeren in het algemeen en dat van de leden in het bijzonder te bevorderen. De naam Nauyuga betekent ‘nieuw tijdperk’ en daarom is als logo ook gekozen voor een rijzende zon.

De eerste activiteit van de vereniging zal een bloemenhulde zijn op 5 juni bij het monument van Baba en Mai en bij de neemboom aan de Waterkant. Dit in verband met de herdenking en viering van 148 jaar Hindostaanse Immigratie die samen met andere organisaties in Suriname zal worden georganiseerd.

De komende periode zal de vereniging nagaan hoe met andere organisaties in Suriname en Nederland samen te werken om haar doelstellingen te realiseren. Jongeren in de leeftijdsgroep van 13 – 35 jaar mogen een lidmaatschap aanvragen bij de vereniging. Een verzoek kan gericht worden door het sturen van een e-mail naar het adres: [email protected]

Het secretariaat van de vereniging is gevestigd in het gebouw van de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie (NSHI) aan de Lalla Rookhweg 54. 

Het huidig bestuur wordt voorgezeten door Tjein Monorath en bestaat verder uit Esha Kalloe (secretaris), Raman Monorath (penningmeester 2), Akshay Kalka (penningmeester 1) en Amardip Jaharia (commissaris).

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: