Twee stropers van zeeschildpadeieren te Braamspunt op heterdaad betrapt

Door jachtopzieners van de Afdeling Natuurbeheer/’s Lands Bosbeheer en Bostoezicht van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), op het strand te Braamspunt zijn op 23 april 2021 twee personen aangehouden. Deze personen hadden illegaal het strand betreden om krapé- (soepschildpad of groene zeeschildpad, Chelonia mydas) en aitkanti (lederschildpad (Dermochelys coriacea) nesten te stropen, zo bericht het ministerie maandag 3 mei. 

De jachtopzieners van Natuurbeheer betrapten de stropers op heterdaad met 1.219 stuks krapé- en aitkanti eieren. Zowel de eieren als hun boot en machine zijn ter plekke in beslag genomen.

De stropers zijn middels een proces-verbaal overgedragen aan de politie te Geyersvlijt, waarop zij in verzekering zijn gesteld.

Het Braamspuntstrand, onderdeel van het bijzonder beheersgebied Noord Commewijne – Marowijne, is een van de zeeschildpadden legstranden in Suriname. Het beheer van dit beschermd gebied valt onder het Hoofd Lands Bosbeheer. Hoewel dit strand door natuurlijke processen aan het verdwijnen is, leveren antropogene handelingen hun bijdrage om het proces te versnellen.

Om de nesten en de zeeschildpadden te beschermen, zijn er jaarlijks medewerkers en jachtopzieners van LBB/Natuurbeheer op de legstranden van Suriname aanwezig. Het is ten strengste verboden om zeeschildpadden, hun nesten en legstranden te verstoren. Ook het betreden van de legstranden zonder schriftelijke toestemming van het Hoofd LBB is verboden. Het in bezit hebben, kopen, verkopen, transporteren, nuttigen, ten geschenke aanbieden van zeeschildpad eieren is volgens de Jachtwet verboden. 


Vanwege de verscherpte Covid-19-maatregelen is Braamspuntstrand gesloten voor derden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: