Viering World IP day

KMO’s kunnen met Intelectuele Eigendomsrechten sterkere bedrijven opzetten

Werelddag van de Intellectuele Eigendom of te wel World IP day, wordt elk jaar op 26 april op initiatief van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) herdacht. Het jaarlijks stilstaan bij Intellectuele Eigendom (IE) is door de WIPO ingesteld in het licht van het besteden van aandacht aan de rol die IE in ons dagelijks leven inneemt en de bijdrage vieren van een ieder (uitvinders, kunstenaars, artiesten, etc.) die daarmede een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de gemeenschap als geheel. De thema’s van de Werelddag van de Intellectuele Eigendom zijn jaarlijks verschillend. Het thema voor dit jaar is “Intellectuele eigendom en kleine bedrijven: grote ideeën op de markt brengen.” Dit jaar werpt World Intellectual Property Day het licht op de cruciale rol van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) in de economie en hoe zij intellectuele eigendomsrechten kunnen gebruiken om sterkere, meer concurrerende en veerkrachtige bedrijven op te zetten.

De Werelddag voor Intellectuele Eigendom biedt elk jaar een unieke kans om samen met anderen over de hele wereld na te denken over hoe IE bijdraagt aan de bloei van muziek en kunst en aan het aandrijven van de technologische innovatie die onze wereld vormgeeft. In het kader dat KMO’s dit jaar  tijdens de viering van Werelddag van de Intellectuele Eigendom centraal staan, heeft de Directeur Generaal van de WIPO, dhr. Daren Tang, hen omschreven als de “onbezongen helden” van de wereldeconomie en een motor voor groei in een post-pandemische wereld.

Bewustwording  over IE vormen

Het herdenken van Word IP day moet verder ook bijdragen aan het creëren van de bewustwording over de verschillende vormen van Intellectuele Eigendom. IE slaat op alle “voortbrengselen van de geest”. Het omvat zowel literaire en artistieke eigendom als industriële eigendom. Literaire en artistieke eigendom bestaat uit het auteursrecht, de naburige rechten en het databankenrecht. Het heeft onder meer betrekking op de bescherming en de appreciatie van literaire en artistieke werken en het respecteren van de rechten van de rechthebbenden. Industriële eigendom, daarentegen, betreft meer specifiek de bescherming en appreciatie van uitvindingen, innovaties en creaties en het respecteren van de rechten van de rechthebbenden. IE bestaat dus uit een geheel van exclusieve rechten, maar dan niet op tastbare zaken, zoals een wagen, maar wel op “de voortbrengselen van de geest”. De Intellectuele Eigendomsrechten geven de houder ervan een tijdelijk exclusief exploitatierecht, geldend voor een bepaald territorium.

Ontwerpwet in de maak

In Suriname is het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE) als Onderdirectoraat van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, belast met de uitvoering van taken betreffende de  IE. Op dit moment worden er bij het Bureau echter alléén handelsmerken geregistreerd.

Ter stimulering en verbetering van entrepreneurship, innovatie en creativiteit is het BIE doende een Ontwerpwet Industriële Eigendom samen te stellen. Inmiddels is in Suriname ingaande 10 september 2020 de Akte van Genève van 02 juli 1999 bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid (Akte van Genève) in werking getreden. Middels vaststelling van wetgeving IE regarderende, zal een wezenlijke bijdrage geleverd worden bij het faciliteren van “the ease of doing business” in Suriname, ondersteunen en beschermen van creatieve industries, reguleren van het beleid op intellectuele eigendom, ondersteunen van KMO’s en promoten van Surinaamse producten. Het zijn randvoorwaarden voor het aantrekken van nieuwe investeerders, waarbij het noodzakelijk is dat Intellectuele Eigendomsrechten, met name voor wat de bescherming van handelsmerken, geografische indicaties, modellen en tekeningen en ook het beschermen van patenten in Suriname betreft, wettelijk goed geregeld zijn. Sluitende wetsproducten zijn van eminent belang voor het Ministerie en de gehele samenleving, gezien de begroting en strategische beleidsdoelen van de regering en het Ministerie op voornoemde wetsproducten zijn gebaseerd. Eveneens past wetgeving in het te formuleren strategisch plan met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten, welke in het kader van het  Suriname Business Climate and Innovation program uitgevoerd dient te worden.

error: Kopiëren mag niet!